TRUNG TƯỚNG (Lieutenant general)

Trung tướng (tiếng Anh – lieutenant general, viết tắt – Lt Gen, LTG và tương tự) là cấp bậc quân sự được sử dụng ở nhiều nước. Thứ hạng bắt nguồn từ Hệ thống Châu Âu Cũ. Cấp bậc này có nguồn gốc từ thời Trung cổ, nơi chức danh trung tướng được nắm giữ bởi người chỉ huy thứ hai trên chiến trường, người thường là cấp dưới của một captain general (là tên gọi khác của cấp bậc “đại tướng” trong lịch sử).

Trong quân đội hiện đại, trung tướng (lieutenant general) thường được xếp ngay dưới đại tướng (general hoặccolonel general) và trên thiếu tướng (major general); nó tương đương với cấp bậc hải quân là phó đô đốc (vice admiral), còn trong các lực lượng không quân có cơ cấu cấp bậc riêng thì tương đương với nguyên soái không quân (air marshal). Tại Hoa Kỳ, một trung tướng có phù hiệu ba sao và chỉ huy một quân đoàn, thường gồm ba sư đoàn lục quân và có khoảng 60.000 đến 70.000 binh sĩ.

Một thiếu tá (major) là cấp bậc cao hơn một trung úy (lieutenant), do vậy nhiều người lầm lẫn khi cho rằng major general là cấp bậc cao hơn một lieutenant general. Thực ra, với hậu tố “general”, thứ tự giữa hai tiền tố (“major” và “lieutenant”) bị đảo lộn, nghĩa là hiểu đúng phải là lieutenant general (trung tướng) là cấp cao hơn major general (thiếu tướng).

Ngược lại, ở Nga và một số quốc gia khác thuộc Liên Xô cũ, trung tướng là cấp bậc ngay dưới đại tướng (colonel general) và trên thiếu tướng (major general) – trong các hệ thống này không sử dụng chuẩn tướng (brigadier general) ở nhiều nước phương Tây.

Ngoài ra, một số nước sử dụng trung tướng làm cấp bậc của sư đoàn trưởng (divisional commander), và một số nước đã chỉ định họ theo hệ thống cách mạng Pháp. Ví dụ, một số quốc gia ở Nam Mỹ sử dụng tướng sư đoàn (divisional general) tương đương với trung tướng (lieutenant general).

Ấn Độ

Trung tướng (lieutenant general) là cấp tướng sĩ quan ba sao trong Quân đội Ấn Độ. Đây là cấp bậc tại ngũ cao thứ hai trong Quân đội Ấn Độ. Trung tướng có cấp bậc trên Thiếu tướng (major general) hai sao và dưới cấp bậc Đại tướng (general) bốn sao do Tham mưu trưởng Lục quân nắm giữ.

Cấp bậc tương đương trong Hải quân Ấn Độ là Phó Đô đốc (vice admiral) và trong Không quân Ấn Độ là Thống chế Không quân (air marshal).

Sĩ quan cấp trung tướng (lieutenant general) giữ chức vụ quan trọng tại Bộ chỉ huy quân đội và tại Bộ chỉ huy quân đội.

Hoa Kỳ

Trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, trung tướng (lieutenant general) là một tướng ba sao trong Quân đội Hoa Kỳ, Thủy quân lục chiến, Lực lượng Không quân và Lực lượng Không gian.

Một trung tướng (lieutenant general) là cấp bậc trên thiếu tướng (major general) và dưới đại tướng (general) . Cấp lương của trung tướng là O-9, tương đương với cấp bậc phó đô đốc (vice admiral) sử dụng trong hải quân. Nó được viết tắt là LTG trong Quân đội, LtGen trong Thủy quân lục chiến và Lt Gen trong Lực lượng Không quân và Không gian.

Việt Nam

Trong Lực lượng Vũ trang Việt Nam, trung tướng (2 sao) là cấp bậc dùng trong Lục quân, Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, dưới cấp Thượng tướng (3 sao) và trên cấp Thiếu tướng (1 sao). Trung tướng tương đương cấp Phó Đô đốc trong Hải quân./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *