TÀU CHIẾN ĐỔ BỘ TRUNG QUỐC

Tàu bến đổ bộ trực thăng (Landing Helicopter Docks – LHDs)
– Type 076 – đã được lên kế hoạch
– Type 075 (tên NATO – Yushen) – 1 chiếc đang hoạt động, 1 chiếc đang thử nghiệm trên biển, 1 chiếc đang lắp ráp.

Tàu bến đổ bộ vận tải (Amphibious Transport Docks – LPDs)
– Type 071 (tên NATO – Yuzhao) – 8 chiếc đang hoạt động.

Tàu đổ bộ tăng (Landing Ship, Tank – LST)
– Type 072A (tên NATO – Yuting III) – 15 chiếc đang hoạt động.
– Type 072III (tên NATO – Yuting II) – 10 chiếc đang hoạt động.
– Type 072II (tên NATO – Yuting) – 4 chiếc đang hoạt động.
– Type 072 (tên NATO – Yukan) – 2 chiếc đã chuyển đổi thành tàu chở đạn lớp Yantai (Yên Đài).

Tàu đổ bộ hạng trung (Landing Ship, Medium – LSM)
– Type 073 (tên NATO – Yudao, Yudeng và Yunshu-class) – 13 chiếc đang hoạt động.
– Type 074A (tên NATO – Yubei) – 6 chiếc đang hoạt động.
– Type 074 (tên NATO – Yuhai) – 12 chiếc đang hoạt động.

Tàu đổ bộ đệm khí LCAC (air-cushioned landing craft)
– Type 958Zubr) – 4 chiếc.
– Tàu đổ bộ đệm khí Type 724.
– Tàu đổ bộ đệm khí Type 726./.

Type 076
Type 724
Type 726

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *