Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

Bác

Tôi coi Người là một vị thánh đương đại, cùng vị học trò xuất sắc nữa, là hai tấm gương suốt đời tôi – một người lính, một dân Việt – phải noi theo phấn …