Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

KẾT HỢP DIESEL VÀ DIESEL (CODAD)

Kết hợp diesel và diesel CODAD (Combined diesel and diesel) là hệ thống động lực cho tàu thủy sử dụng hai động cơ diesel để cung cấp năng lượng cho một trục chân vịt. Hộp …