Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

TÀU SĂN NGẦM (Submarine chaser)

Tàu săn tàu ngầm (submarine chaser) hoặc tàu săn ngầm (subchaser) là một tàu hải quân nhỏ được thiết kế đặc biệt cho tác chiến chống ngầm. Nhiều tàu săn tàu ngầm của Mỹ được …

TÀU PHÓNG LÔI (Torpedo boat)

Tàu phóng lôi (Torpedo boat) là một tàu hải quân tương đối nhỏ và nhanh được thiết kế để mang ngư lôi vào trận chiến. Các thiết kế đầu tiên là tàu chạy bằng hơi …