Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

THỦY PHI CƠ ĐỆM KHÍ (Hovercraft)

Thủy phi cơ đệm khí (hovercraft), còn được gọi là phương tiện đệm khí (air-cushion vehicle hay ACV), là một loại tàu đổ bộ có khả năng di chuyển trên đất liền, mặt nước, bùn, …