Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả

TÀU NGẦM DIESEL-ĐIỆN (KSS-III)

Tổng quan:– Nhà máy đóng tàu: Hanwha Ocean; Hyundai Heavy Industries– Lớp trước: Son Won-il (biến thể bản cho Hàn Quốc của Type 214)– Trị giá: 900.000.000 USD mỗi tàu ngầm– Lịch sử xây dựng: …

SĨ QUAN CHỈ HUY (Commanding officer)

Sĩ quan chỉ huy CO (Commanding officer) hoặc chỉ huy (commander), hoặc đôi khi, nếu người đương nhiệm là một sĩ quan cấp tướng (general officer), tướng chỉ huy CG (commanding general) hoặc sĩ quan …

SOÁI HẠM (Flagship)

Soái hạm hay Kỳ hạm (Flagship) là một con tàu được sử dụng bởi sĩ quan chỉ huy của một nhóm tàu ​​hải quân, đặc trưng là một sĩ quan cờ theo phong tục có …

TÀU CHIẾN CHỦ LỰC (Capital ship)

Các tàu chiến chủ lực (Capital ship) của hải quân là những tàu chiến quan trọng nhất của hải quân; nhìn chung chúng là những con tàu lớn hơn khi so sánh với các tàu …