Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

HẢI QUÂN NƯỚC NÂU (Brown-water navy)

Hải quân nước nâu (Brown-water navy) hay hải quân ven sông, theo nghĩa rộng nhất, là lực lượng hải quân có khả năng hoạt động quân sự ở vùng biển duyên hải. Thuật ngữ này …

HẢI QUÂN NƯỚC XANH (Blue-water navy)

Hải quân nước xanh (Blue-water navy) là lực lượng hàng hải có khả năng hoạt động trên toàn cầu, về cơ bản là vượt qua vùng nước sâu của các đại dương mở. Mặc dù …