Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

HẠM ĐỘI (Naval fleet)

Hạm đội (fleet hay naval fleet) là một đội hình tàu chiến lớn – đội hình lớn nhất trong bất kỳ lực lượng hải quân nào – do một người chỉ huy điều khiển. Một …

ĐỘI TÀU, TIỂU HẠM ĐỘI (Flotilla)

“Flotilla“ ngày này thường được hiểu là một hạm đội nhỏ (tiểu hạm đội), nhưng trong lịch sử, chỉ là một tập hợp các tàu chiến không bao gồm tàu chủ lực, gọi là đội …

HẢI ĐOÀN (Naval squadron)

Hải đoàn (squadron hoặc naval squadron) là một nhóm tàu ​​chiến đáng kể nhưng được coi là quá nhỏ để được coi là một hạm đội (fleet). Một hải đoàn thường là một phần của hạm đội. Giữa …