ĐỘI TÀU, TIỂU HẠM ĐỘI (Flotilla)

“Flotilla ngày này thường được hiểu là một hạm đội nhỏ (tiểu hạm đội), nhưng trong lịch sử, chỉ là một tập hợp các tàu chiến không bao gồm tàu chủ lực, gọi là đội tàu, được chỉ huy bởi một Chuẩn Đô đốc, Đề đốc hay Đại tá.

Một đội tàu (flotilla hay naval flotilla) là một tập hợp gồm các tàu chiến nhỏ có thể là một phần của hạm đội (fleet) lớn hơn.

Thành phần

Một đội tàu thường bao gồm một nhóm tàu chiến đồng nhất, chẳng hạn như tàu khu trục, khinh hạm, tàu phóng lôi, tàu ngầm, tàu pháo hoặc tàu quét mìn. Các nhóm tàu ​​chiến lớn hơn thường được gọi là phi đội (squadron), nhưng nhóm các tàu tương tự không phải là tàu chủ lực có thể được gọi là phi đội trong một số trường hợp và đội tàu trong một số trường hợp khác. Đội hình (formation) tàu bao gồm nhiều hơn một tàu chiến chủ lực, ví dụ như thiết giáp hạm hay tàu sân bay, cùng với các tàu nhỏ hơn và tàu hỗ trợ, thường được gọi là hạm đội (fleet), mỗi bộ phận do tàu chủ lực chỉ huy gọi là một phi đội (squadron) hoặc lực lượng đặc nhiệm (task force).

Một đội tàu thường được chỉ huy bởi một Chuẩn Đô đốc, một Đề đốc hoặc một Đại tá, tùy thuộc vào tầm quan trọng của nhiệm vụ (một Phó Đô đốc thường chỉ huy một phi đội). Một đội tàu thường được chia thành hai hoặc nhiều sư đoàn (division), mỗi sư đoàn có thể được chỉ huy bởi cấp trên Trung tá có thâm niên cao nhất, thấp nhất là Đại úy. Một đội tàu thường, nhưng không nhất thiết, là một đội hình tàu thường trực (permanent formation).

Trong hải quân hiện đại, các “flotilla” (khi này gọi là tiểu hạm đội) có xu hướng trở thành đơn vị hành chính bao gồm nhiều “squadron” (khi này gọi là hải đội). Khi các tàu chiến ngày càng lớn hơn, thuật ngữ “squadron” đã dần thay thế thuật ngữ “flotilla” để chỉ đội hình tàu khu trục, khinh hạm và tàu ngầm ở nhiều lực lượng hải quân.

Một đội tàu trong hải quân (naval flotilla) không có đơn vị tương đương trực tiếp trên đất liền, nhưng có lẽ có giá trị chiến thuật tương đương với một lữ đoàn (brigade) hoặc trung đoàn (regiment).

Sử dụng cụ thể

Lực lượng phụ trợ Cảnh sát biển Hoa Kỳ

Trong Lực lượng phụ trợ của Cảnh sát biển Hoa Kỳ, đội tàu là đơn vị tổ chức cơ bản và bao gồm các thành viên ở cấp địa phương nơi phần lớn công việc của lực lượng phụ trợ được thực hiện. Một đội tàu được chỉ huy bởi một chỉ huy đội tàu được lựa chọn, được hỗ trợ bởi một phó chỉ huy đội tàu được lựa chọn, người này lần lượt được hỗ trợ bởi các sĩ quan tham mưu đội tàu được bổ nhiệm. Một sư đoàn phụ trợ Cảnh sát biển bao gồm nhiều đội tàu và một khu vực bao gồm nhiều sư đoàn. Các khu vực phụ trợ được tổ chức dọc theo các tuyến khu vực Cảnh sát biển và được quản lý bởi một sĩ quan Cảnh sát biển (thường là Trung tá hoặc Đại tá), người được gọi là “giám đốc phụ trợ”.

Hải quân Nga và Liên Xô

Trong Hải quân Đế quốc Nga, Hải quân Liên XôHải quân Liên bang Nga, từ flotilla có xu hướng được sử dụng cho các đơn vị hải quân “nước nâu” – những đơn vị hoạt động không phải trên đại dương và biển lớn mà trên các vùng biển hoặc sông nội địa. Trong số trước đây có Đội tàu Caspian ngày nay, Đội tàu Satakundskaya đầu thế kỷ XX, hay Đội tàu Aral của những năm 1850; trong số đó, Đội tàu Don (được thành lập nhiều lần trong hơn 200 năm), Đội tàu Dnieper (cũng tồn tại trong thế kỷ XVIII và XX), Đội tàu Volga Đỏ, đã tham gia Chiến dịch Kazan trong Nội chiến Nga, và Đội tàu Danube. Vào thế kỷ XVIII, thuật ngữ này cũng được áp dụng cho các hạm đội tương đối nhỏ hoạt động trên những vùng biển mà Nga chưa có nhiều sự hiện diện hải quân, ví dụ như Tiểu hạm đội Okhotsk.

Sử dụng phi quân sự

Từ flotilla đôi khi cũng được sử dụng để chỉ một hạm đội tàu nhỏ, thương mại… Ngoài ra còn có một thứ gọi là “flotilla holiday” (tiểu hạm đội nghỉ dưỡng), là một nhóm các du thuyền được thuê cùng nhau ra khơi trên cùng một tuyến đường.

Flotilla holiday

Các đơn vị (units) và đội hình (formation) hải quân:
Sư đoàn (Division).
Phi đội, Hải đội (Squadron).
– Đội tàu, Tiểu hạm đội (Flotilla).
Nhóm tác chiến tàu sân bay (Carrier battle group).
Lực lượng đặc nhiệm (Task force).
Hạm đội (Naval fleet)./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *