Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

NGUYÊN SOÁI, THỐNG CHẾ (Field marshal)

Nguyên soái hay thống chế (field marshal hoặc field-marshal, viết tắt là FM) là cấp bậc quân sự cao cấp nhất, thường cao hơn cấp tướng. Thông thường, đây là cấp bậc cao nhất trong …