CHUẨN ĐÔ ĐỐC (Rear admiral)

Chuẩn Đô đốc là một sĩ quan cờ của Hải quân, ở hầu hết các nước là cấp dưới của Phó Đô đốc và cấp trên Đại tá. Trong bài là nêu ra một ví dụ trong hệ thống cấp bậc, quân hàm của Hải quân Hoa Kỳ.

Chuẩn Đô đốc (rear admiral) trong lực lượng chính quy của Hoa Kỳ là một trong hai cấp bậc sĩ quan khác nhau: sĩ quan cờ một sao và sĩ quan cờ hai sao. Ngược lại, ở hầu hết các quốc gia khác, thuật ngữ “Chuẩn Đô đốc” chỉ dùng để chỉ một sĩ quan cấp bậc hai sao.

Chuẩn Đô đốc trong Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Ấn Độ

Chuẩn Đô đốc nửa dưới

Chuẩn Đô đốc nửa dưới (rear admiral lower half, viết tắt là RDML), là sĩ quan cờ một sao, có cấp bậc lương O-7 trong Hải quân Hoa Kỳ, Cảnh sát biển Hoa Kỳ, Quân đoàn Ủy ban Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ và Quân đoàn Sĩ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia.

Chuẩn Đô đốc nửa dưới xếp trên Đại tá (captain) và dưới Chuẩn Đô đốc (rear admiral). Chuẩn Đô đốc nửa dưới tương đương với cấp bậc Chuẩn tướng (brigadier general) trong Lục quân, Không quân, Thủy quân lục chiến và Lực lượng Không gian Hoa Kỳ và tương đương với cấp bậc Đề đốc (commodore) trong hầu hết các lực lượng hải quân khác. Trong lực lượng chính quy Hoa Kỳ, Chuẩn Đô đốc nửa dưới thay thế cấp bậc Đề đốc vào năm 1985.

Chuẩn Đô đốc

Chuẩn Đô đốc (Rear admiral, viết tắt là RADM), đôi khi còn được gọi một cách không chính thức là “Rear admiral upper half” (Chuẩn Đô đốc nửa trên), là một sĩ quan cờ hai sao, có cấp bậc lương O-8 trong Hải quân và Cảnh sát biển Hoa Kỳ, Quân đoàn Ủy ban Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ, Quân đoàn Ủy viên Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia và Cơ quan Hàng hải Hoa Kỳ.

Chuẩn Đô đốc xếp trên Chuẩn Đô đốc nửa dưới và xếp dưới Phó Đô đốc (vice admiral). Chuẩn Đô đốc tương đương với cấp bậc Thiếu tướng (major general) trong Lục quân, Không quân, Thủy quân lục chiến và Lực lượng Không gian Hoa Kỳ. Đây là cấp bậc cố định cao nhất trong thời bình trong quân đội chính quy. Tất cả các cấp bậc cao hơn đều là cấp bậc tạm thời và liên quan đến nhiệm vụ, chức trách cụ thể – sẽ hết hạn khi hết nhiệm kỳ chỉ huy hoặc chức vụ.

Lịch sử

Trước Nội chiến Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ đã phản đối cấp bậc Đô đốc. Thay vào đó, họ thích thuật ngữ flag officer (sĩ quan cờ) hơn, để phân biệt cấp bậc với truyền thống của hải quân châu Âu. Trong Nội chiến Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ đã vinh danh cuộc tấn công thành công của David Farragut vào thành phố New Orleans bằng cách phong cấp bậc Chuẩn Đô đốc vào ngày 16/7/1862.

Trong Thế chiến II, Hải quân Hoa Kỳ và Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đều được bổ nhiệm tạm thời, cấp bậc Đề đốc một sao, được sử dụng trong một số trường hợp hạn chế. Vào cuối chiến tranh, tất cả những người đương nhiệm đều đã được thăng cấp Chuẩn Đô đốc hai sao và cấp bậc Đề đốc đã bị bãi bỏ trong cả hai quân chủng. Cả Hải quân và Cảnh sát biển đều chia các Chuẩn Đô đốc của họ thành Chuẩn Đô đốc nửa dưới và Chuẩn Đô đốc đầy đủ (hay Chuẩn Đô đốc nửa trên), những người trước đây được trả lương ngang bằng với một Tướng sư đoàn một sao trong Quân đội Hoa Kỳ, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Lực lượng Không quân Hoa Kỳ mới độc lập. Các Chuẩn Đô đốc nửa dưới cuối cùng đã được thăng cấp lên các Chuẩn Đô đốc đầy đủ (hay Chuẩn Đô đốc nửa trên), nơi họ sẽ nhận được mức lương tương đương với một Thiếu tướng hai sao. Tuy nhiên, cả hai hạng Chuẩn Đô đốc đều đeo phù hiệu hai sao, một vấn đề khiến các quân chủng khác phải ngạc nhiên.

Đồng thời, Hải quân cũng trao danh hiệu Đề đốc cho các Đại tá Hải quân Hoa Kỳ được lựa chọn, những người chỉ huy nhiều đơn vị cấp dưới, chẳng hạn như phi đội tàu khu trục, phi đội tàu ngầm và phi đội và các nhóm không quân không được chỉ định là phi đội tàu sân bay hoặc nhóm không quân tàu sân bay. Mặc dù không phải là sĩ quan cờ, nhưng những sĩ quan này được quyền có cờ hiệu lệnh màu xanh và trắng cá nhân có chứa tên viết tắt, từ viết tắt hoặc ký hiệu bằng số lệnh của họ.

Năm 1981, Pub. L. Chú giải công cụ Luật công (Hoa Kỳ) 97-86 đã mở rộng cấp bậc Đề đốc từ một chức danh thành cấp bậc chính thức lâu dài bằng cách tạo ra cấp bậc một sao cho Đề đốc Đô đốc (commodore admiral). Chỉ sau 11 tháng, cấp bậc được hoàn nguyên thành Đề đốc nhưng vẫn giữ phù hiệu một sao. Tuy nhiên, điều này gây ra vấn đề với Hải quân do khó phân biệt những Đề đốc là sĩ quan cờ với những Đề đốc là Đại tá cấp cao ở một số vị trí chỉ huy nhất định. Sau đó vào năm 1985, Pub. L. Chú giải công cụ Luật công (Hoa Kỳ) 99-145 đổi tên Đề đốc thành cấp bậc Chuẩn Đô đốc nửa dưới có hiệu lực từ ngày 8/11/1985.

Cho đến năm 1981, tất cả các Chuẩn Đô đốc đều đeo hai sao trên vai và cấp phù hiệu. Rồi kể từ đó, các Chuẩn Đô đốc nửa dưới đeo một ngôi sao trong khi các Chuẩn Đô đốc đeo hai ngôi sao; xưng hô bằng lời nói vẫn là “Chuẩn Đô đốc” cho cả hai cấp bậc. Nhưng trong văn viết, thêm từ viết tắt (LH) và (UH) theo sau chức danh cấp bậc của Chuẩn Đô đốc để phân biệt giữa một và hai sao.

Bắt đầu từ khoảng năm 2001, Hải quân, Cảnh sát biển và Quân đoàn NOAA bắt đầu sử dụng các chữ viết tắt cấp bậc riêng biệt RDML (một sao) và RADM (hai sao), trong khi Dịch vụ Y tế Công cộng tiếp tục sử dụng tên viết tắt RADM cho cả hai. Dịch vụ Y tế Công cộng chính thức áp dụng chữ viết tắt RDML cho bậc lương O-7 vào năm 2022.

Với tư cách là sĩ quan cờ, những lá cờ treo cho các Chuẩn Đô đốc của tuyến không hạn chế của Hải quân Hoa Kỳ có một hoặc hai ngôi sao màu trắng, hướng lên trên các ô màu xanh lam tương ứng ở nửa dưới hoặc nửa trên. Cờ của sĩ quan quản lý tuyến giới hạn và sĩ quan quân đoàn có ngôi sao màu xanh trên nền trắng. Tất cả các quân chủng đều chính thức liệt kê cấp bậc hai sao là Chuẩn Đô đốc chứ không phải Chuẩn Đô đốc nửa trên như được nêu trong 10 U.SC § 8111 và 37 U.SC § 201 của Bộ luật Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bốn quân chủng mặc đồng phục đôi khi sẽ liệt kê cấp bậc là Chuẩn Đô đốc nửa trên để giúp công chúng phân biệt giữa hai cấp bậc.   

Dịch vụ Hàng hải Hoa Kỳ

Mặc dù tồn tại phần lớn như một tổ chức huấn luyện hàng hải, Cục Hàng hải Hoa Kỳ sử dụng các cấp bậc Chuẩn Đô đốc nửa trên và Chuẩn Đô đốc nửa dưới. Theo luật, Cơ quan này có cơ cấu cấp bậc giống như Cảnh sát biển Hoa Kỳ, nhưng đồng phục của lực lượng này giống với Hải quân Hoa Kỳ hơn.

Giới hạn theo luật định

Theo quy chế, Quốc hội đã giới hạn rõ ràng tổng số sĩ quan cờ đang làm nhiệm vụ tại bất kỳ thời điểm nào. Tổng số sĩ quan cờ đang tại ngũ được giới hạn ở mức 162 cho Hải quân chính quy, được tăng thêm bởi một số lượng nhỏ hơn các sĩ quan cờ bổ sung trong Lực lượng Hải quân Dự bị đang làm nhiệm vụ tại ngũ toàn thời gian, tại ngũ tạm thời hoặc trong Tình trạng Hoạt động Dự bị. Danh sách nhân viên dự bị giữ bán thời gian. Một số vị trí này được bảo lưu hoặc quy định theo tình hình. Ví dụ, Phó Tổng biện hộ Thẩm phán của Hải quân là một Chuẩn Đô đốc hai sao trong Hải quân. Một đạo luật mới hơn được ban hành vào năm 2016 đã hạ thấp giới hạn tổng số sĩ quan cờ đang làm nhiệm vụ trong Bộ Quốc phòng xuống còn 151, có hiệu lực từ ngày 31/12/2022.

Trong Quân đoàn được Ủy ban Dịch vụ Y tế Công cộng, ít nhất một nửa số Trợ lý Tổng Y sĩ là Chuẩn Đô đốc một sao và không quá một nửa là Chuẩn Đô đốc hai sao. Giám đốc y tế của Cảnh sát biển cũng là Chuẩn Đô đốc hai sao của quân đoàn, được bổ nhiệm vào Cảnh sát biển. Các sĩ quan phục vụ ở một số vị trí tình báo nhất định không được tính vào giới hạn luật định.

Thăng cấp, hạn định và thời gian giữ chức

Đối với Hải quân và Cảnh sát biển, để được thăng cấp thường trực là Chuẩn Đô đốc nửa dưới hoặc Chuẩn Đô đốc, các sĩ quan đủ điều kiện thăng cấp các cấp bậc này phải được sàng lọc bởi một hội đồng thăng cấp tại ngũ bao gồm các sĩ quan cờ khác từ các nhánh dịch vụ khác của riêng họ. Sau đó, hội đồng thăng cấp này lập danh sách các sĩ quan được đề nghị thăng cấp cờ. Danh sách này sau đó được gửi đến Bộ trưởng Quân vụ và các Tham mưu trưởng liên quân để xem xét trước khi có thể gửi đến Tổng thống, thông qua Bộ trưởng Quốc phòng, để xem xét.

Tổng thống đề cử các sĩ quan được thăng chức từ danh sách này với sự tư vấn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Dịch vụ và nếu có thể, Tham mưu trưởng hoặc Chỉ huy của Quân đội. Tổng thống có thể đề cử bất kỳ quan chức đủ điều kiện nào không có tên trong danh sách được đề xuất nếu người đó phục vụ vì lợi ích của quốc gia, nhưng điều này không phổ biến. Sau đó, Thượng viện phải xác nhận người được đề cử bằng đa số phiếu trước khi viên chức đó có thể được thăng chức. Sau khi được xác nhận, một người được đề cử sẽ được thăng chức bằng cách đảm nhận một chức vụ yêu cầu hoặc cho phép một viên chức giữ cấp bậc đó. Đối với các chức vụ một sao hoặc hai sao được quy định theo luật định, Tổng thống sẽ đề cử một viên chức để bổ nhiệm vào chức vụ đó. Đối với Hải quân và Cảnh sát biển, vì hạng một sao và hai sao là cấp bậc cố định nên người được đề cử vẫn có thể được hội đồng thăng chức tại ngũ sàng lọc để bổ sung ý kiến ​​của họ về người được đề cử trước khi đề cử có thể được gửi đến Thượng viện để phê duyệt. Đối với Quân đoàn Sĩ quan Ủy ban NOAA và Quân đoàn Ủy nhiệm Dịch vụ Y tế Công cộng, cấp bậc một sao và hai sao được cấp theo sự bổ nhiệm của Tổng thống hoặc từ thư ký bộ của họ và không cần có sự chấp thuận của thượng viện.

Thời gian phục vụ tiêu chuẩn cho hầu hết các vị trí Chuẩn Đô đốc là ba năm, nhưng một số được quy định là bốn năm hoặc hơn theo quy định. Đối với Hải quân, Cảnh sát biển và Quân đoàn NOAA, cả hai cấp đô đốc đều là cấp bậc cố định và không hết hạn khi sĩ quan rời khỏi vị trí một sao hoặc hai sao. Tuy nhiên, Quân đoàn được Ủy ban Dịch vụ Y tế Công cộng áp dụng các chương trình thăng tiến lâu dài ở cả hai cấp đô đốc cũng như các giới hạn tạm thời liên quan đến vị trí ở cả hai cấp. Cấp bậc tạm thời của họ hết hạn khi những sĩ quan đó rời bỏ một số chức vụ tạm thời được chỉ định để đảm nhận các cấp bậc đó.

Truyền thống

Theo truyền thống của Hải quân Hoa Kỳ, khi một sĩ quan được lựa chọn hoặc bổ nhiệm vào cấp bậc cờ, tất cả các sĩ quan cờ của Hải quân hiện tại đều viết cho người được chọn một lá thư chúc mừng người đó đã đạt được cấp bậc sĩ quan cờ.

Sự nghỉ hưu

Ngoài việc nghỉ hưu tự nguyện, đạo luật còn đặt ra một số giới hạn cho việc nghỉ hưu. Tất cả các sĩ quan cờ một sao phải nghỉ hưu sau 5 năm giữ cấp bậc hoặc 30 năm phục vụ, tùy theo thời điểm nào muộn hơn, trừ khi được tuyển chọn, bổ nhiệm thăng cấp hoặc tái bổ nhiệm vào cấp bậc để phục vụ lâu hơn. Tất cả sĩ quan hai sao phải nghỉ hưu sau 5 năm cấp bậc hoặc 35 năm phục vụ, tùy theo thời điểm nào muộn hơn, trừ khi được thăng cấp hoặc tái bổ nhiệm vào cấp bậc để phục vụ lâu hơn. Nếu không, tất cả các sĩ quan cờ phải nghỉ hưu vào tháng sau sinh nhật lần thứ 64 của họ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể hoãn việc nghỉ hưu của một sĩ quan cờ cho đến sinh nhật lần thứ 66 của sĩ quan đó và Tổng thống có thể trì hoãn việc nghỉ hưu cho đến sinh nhật lần thứ 68 của sĩ quan đó. Các sĩ quan cờ thường nghỉ hưu sớm trước độ tuổi theo luật định và giới hạn nghĩa vụ để không cản trở quá trình thăng tiến trong sự nghiệp của cấp dưới.

Việt Nam

Chuẩn Đô đốc trong Hải quân Nhân dân Việt Nam là Sĩ quan cấp tướng tương đương với cấp Thiếu tướng ở các Quân, Binh chủng khác, cấp trên Đại tá, cấp dưới Phó Đô đốc.

Chuẩn Đô đốc là cấp bậc phong cho Chỉ huy (Tư lệnh Vùng), Chính ủy cấp Vùng Hải quân và tương đương./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *