SĨ QUAN (Officer)

Sĩ quan (officer) là người nắm giữ chức vụ có thẩm quyền với tư cách là thành viên của lực lượng vũ trang hoặc một lực lượng mang đồng phục nhất định.

Nói rộng ra, “officer” có nghĩa là sĩ quan được bổ nhiệm chính thức (commissioned officer), một hạ sĩ quan (NCO) hoặc chuẩn úy (warrant officer). Tuy nhiên, không có một tiêu chuẩn cụ thể nào, mà thuật ngữ này thường chỉ đề cập đến các sĩ quan được ủy quyền (cách hiểu khác của commissioned officer) của một lực lượng, các thành viên cấp cao, những người nhận được quyết định bổ nhiệm của một ủy ban, một hội đồng từ người đứng đầu nhà nước (nguyên thủ quốc gia).

Số lượng

Tỷ lệ sĩ quan rất khác nhau ở mỗi lực lượng. Các sĩ quan được ủy quyền thường chiếm từ 1/8 đến 1/5 thành phần của lực lượng vũ trang hiện đại. Vào năm 2013, các sĩ quan là 17% cấp cao của lực lượng vũ trang Anh và 13,7% cấp cao của lực lượng vũ trang Pháp. Năm 2012, các sĩ quan chiếm khoảng 18% lực lượng vũ trang Đức, và khoảng 17,2% lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, trong lịch sử, các lực lượng vũ trang thường có tỷ lệ sĩ quan thấp hơn nhiều. Trong Thế chiến I, ít hơn 5% quân nhân Anh là sĩ quan (một phần vì các sĩ quan sơ cấp trong Thế chiến I có tỷ lệ thương vong cao). Vào đầu thế kỷ XX, quân đội Tây Ban Nha có tỷ lệ sĩ quan cao nhất so với bất kỳ quân đội châu Âu nào, ở mức 12,5%, vào thời điểm đó được nhiều nhà quan sát Tây Ban Nha và nước ngoài coi là cao một cách bất hợp lý.

Trong lực lượng vũ trang của một quốc gia, lục quân (thường lớn hơn) có xu hướng với tỷ lệ sĩ quan thấp hơn, nhưng tổng số sĩ quan cao hơn, trong khi lực lượng hải quân và không quân có tỷ lệ sĩ quan cao hơn, đặc biệt là khi máy bay quân sự được lái bởi các sĩ quan và tàu mặt nước, tàu ngầm hải quân do các sĩ quan chỉ huy. Ví dụ: 13,9% nhân viên Quân đội Anh và 22,2% nhân viên Không quân Hoàng gia là sĩ quan vào năm 2013, nhưng Quân đội Anh có tổng số sĩ quan lớn hơn.

Nguồn biên chế và đào tạo

Các sĩ quan được ủy quyền (commissioned officer) thường được đào tạo với tư cách là những nhà lãnh đạo và quản lý chung, ngoài việc đào tạo liên quan đến chuyên môn hoặc chức năng nghề nghiệp quân sự cụ thể của họ trong quân đội.

Nhiều quân đội như Hoa Kỳ thường yêu cầu bằng đại học như một điều kiện tiên quyết để được đưa vào biên chế, ngay cả khi được tiếp nhận từ các cấp bậc nhập ngũ.

Các lực lượng khác, bao gồm Lực lượng Phòng vệ Úc, Lực lượng Vũ trang Anh HMAF (British Armed Forces), Quân đội Nepal, Lực lượng Vũ trang Pakistan PAF (Pakistan Armed Forces), Lực lượng Vũ trang Thụy Sĩ, Lực lượng Vũ trang Singapore, Lực lượng Phòng vệ Israel IDF (Israel Defense Forces), Lực lượng Vũ trang Thụy Điển, và Lực lượng Phòng vệ New Zealand, khác nhau ở chỗ không yêu cầu bằng đại học để nhập ngũ, mặc dù một số lượng đáng kể sĩ quan ở các quốc gia này đã tốt nghiệp.

Trong Lực lượng Phòng vệ Israel IDF (Israel Defense Forces), bằng đại học là yêu cầu đối với một sĩ quan để thăng cấp lên cấp trung tá (lieutenant colonel) trở lên. IDF thường tài trợ cho các nghiên cứu dành cho các sĩ quan của mình ở cấp bậc thiếu tá (major), trong khi các sĩ quan không quân và hải quân lấy bằng cấp học thuật như một phần trong chương trình đào tạo của họ.

Vương quốc Anh

Tại Vương quốc Anh, có ba con đường gia nhập dành cho các sĩ quan Lực lượng Vũ trang Anh. Con đường đầu tiên và chính là những người nhận được quyết định bổ nhiệm trực tiếp vào các cấp bậc sĩ quan sau khi hoàn thành tại học viện quân sự chuyên ngành của họ. Ở cách thứ hai, một cá nhân có thể nhận được quyết định bổ nhiệm sau khi nhập ngũ lần đầu tiên và phục vụ trong các cấp bậc cơ sở, và thường đạt đến một trong các cấp bậc hạ sĩ quan cao cấp (bắt đầu từ trung sĩ (sergeant) trở lên), với tư cách là những người được gọi là sĩ quan gia nhập trực tiếp (direct entry DE, và thường được gọi một cách không chính thức là cấp bậc cũ). Lộ trình thứ ba tương tự như lộ trình thứ hai, ở chỗ họ chuyển đổi từ nhập ngũ sang biên chế; nhưng những thứ hạng này chỉ được lấy từ cấp bậc cao nhất của hạ sĩ quan cao cấp SNCO – được gọi là sĩ quan vào sau” (late entryLE). Các sĩ quan LE, trong khi nắm giữ cùng một nhiệm vụ của Hoàng thượng, thường làm việc ở các vai trò khác với các sĩ quan DE. Trong bộ binh, một số sĩ quan cấp 1 được bổ nhiệm làm sĩ quan LE.

Trong Quân đội Anh, việc bổ nhiệm sĩ quan DE diễn ra sau khóa học kéo dài 44 tuần tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst dành cho sĩ quan chính quy hoặc Khóa học Vận hành Dự bị Lục quân, bao gồm bốn mô-đun kéo dài hai tuần (A-D) dành cho sĩ quan Dự bị Lục quân. 2 mô-đun đầu tiên có thể được thực hiện trong hơn một năm cho mỗi mô-đun tại Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan; 2 mô-đun cuối cùng phải được thực hiện tại Sandhurst. Đối với các ứng cử viên sĩ quan của Hải quân Hoàng gia và Không quân Hoàng gia, thời gian 30 tuần tại Đại học Hải quân Hoàng gia Britannia hoặc thời gian 24 tuần tại Cao đẳng RAF Cranwell. Thủy quân lục chiến hoàng gia cũng tương Tự, với các sĩ quan được huấn luyện tại Ban Chỉ huy của Trung tâm Huấn luyện Đặc công Thủy quân lục chiến Hoàng gia trong một khóa học kéo dài 15 tháng đầy cam go. Các khóa học không chỉ bao gồm huấn luyện chiến thuật và chiến đấu, mà còn huấn luyện về lãnh đạo, quản lý, nghi thức xã giao và các vấn đề Quốc tế.

Cho đến khi Cải cách Cardwell năm 1871, chi phí bổ nhiệm trong Quân đội Anh đã được mua bởi các sĩ quan. Tuy nhiên, Hải quân Hoàng gia hoạt động trên cơ sở trọng dụng nhân tài hơn, hoặc ít nhất là cơ động về mặt xã hội.

Hoa Kỳ

Các sĩ quan được ủy quyền (commissioned officers) tồn tại trong tất cả 8 quân binh chủng mang đồng phục của Hoa Kỳ. Tất cả 6 thành phần lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ đều có cấp bậc sĩ quan và hạ sĩ quan (NCO), và tất cả các lực lượng này ngoại trừ Lực lượng Không quân và Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ đều có cấp bậc sĩ quan. Hai quân binh chủng mặc đồng phục không chiến đấu, Quân đoàn Ủy nhiệm Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ và Quân đoàn Ủy nhiệm Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (Quân đoàn NOAA), chỉ có các sĩ quan, không có chuẩn úy warrant officer hoặc nhân viên nhập ngũ (enlisted personnel).

Các sĩ quan được ủy quyền được coi là sĩ quan chỉ huy (commanding officers) dưới quyền tổng thống, gồm sĩ quan cấp cao (superior officer) sĩ quan sơ cấp (subordinate officer).

Các hạ sĩ quan (NCO), bao gồm các tiểu sĩ quan (petty officers) và các tiểu sĩ quan trưởng (chief petty officers) của Hải quân Hoa Kỳ và Cảnh sát biển Hoa Kỳ, ở các vị trí có thẩm quyền có thể được cho là có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm hơn là chỉ huy perse (mặc dù từ “command” (chỉ huy) thường được sử dụng không chính thức để mô tả bất kỳ việc sử dụng quyền hạn nào). Những nhân viên hải quân nhập ngũ có thẩm quyền này được chính thức gọi là sĩ quan phụ trách (officers-in-charge) hơn là sĩ quan chỉ huy (commanding officers).

Khối thịnh vượng chung

Ở các quốc gia có hệ thống xếp hạng dựa trên mô hình của Lực lượng Vũ trang Anh (BAF), các sĩ quan từ cấp thiếu úy (lục quân), trung úy (hải quân) hoặc sĩ quan phi công (không quân) đến cấp tướng, đô đốc hoặc nguyên soái không quân tương ứng, là những người được biên chế do cơ quan bổ nhiệm thích hợp cấp cho họ. Ở Vương quốc Anh và các vương quốc Khối thịnh vượng chung khác, cơ quan bổ nhiệm là quốc vương (hoặc một thống đốc đại diện cho quốc vương) với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Người đứng đầu nhà nước thường được trao quyền trao quyết định, hoặc có quyết định được trao dưới tên của mình.

Ở các quốc gia Khối thịnh vượng chung, các sĩ quan được ủy nhiệm được trao các sớ (giấy cuộn) ủy nhiệm (còn được gọi là bản kịch ủy nhiệm) do quốc vương hoặc tổng đốc thay mặt quốc vương ký. Khi nhận được, đây là văn bản pháp lý chính thức ràng buộc viên chức được đề cập với cam kết ghi trên cuộn giấy.

Các hạ sĩ quan vươn lên từ cấp bậc thấp nhất ở hầu hết các quốc gia. Tiêu chuẩn giáo dục cho hạ sĩ quan thường thấp hơn so với sĩ quan (ngoại trừ các ngành nghề chuyên ngành quân sự và kỹ thuật cao; chẳng hạn như kỹ sư máy bay, vũ khí hoặc điện tử). Các thành viên nhập ngũ chỉ được đào tạo về lãnh đạo sau khi họ được thăng chức vào các vị trí chịu trách nhiệm hoặc như một điều kiện tiên quyết cho việc đó. Trong quá khứ (và ở một số quốc gia ngày nay nhưng ở mức độ thấp hơn), hạ sĩ quan hầu như chỉ là lính nghĩa vụ, trong khi sĩ quan là tình nguyện viên.

Ở một số quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung, các sĩ quan ủy nhiệm được phong làm ủy viên tuyên thệ theo chức vụ của họ và do đó có thể thực hiện lời tuyên thệ hoặc tuyên thệ hoặc tuyên bố, bị giới hạn trong một số trường hợp theo cấp bậc hoặc theo cuộc hẹn, và thường giới hạn ở các hoạt động hoặc nhân sự liên quan đến công việc của họ.

Chuẩn úy warrant officers

Trong một số quân binh chủng của nhiều lực lượng vũ trang, tồn tại cấp sĩ quan thứ ba được gọi là “warrant officers” (tạm gọi là chuẩn úy). Trong các lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, các chuẩn úy warrant officers ban đầu được bổ nhiệm bởi Bộ trưởng Quân binh chủng và sau đó được Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm khi được thăng cấp lên chuẩn úy trưởng (chief warrant officer). Ở nhiều quốc gia khác (như trong lực lượng vũ trang của các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung), các chuẩn úy warrant officers thường đảm nhận vai trò của các hạ sĩ quan cấp cao (senior non-commissioned officers). Vị trí của họ được bổ nhiệm bằng lệnh từ bộ máy hành chính chỉ đạo lực lượng, ví dụ, vị trí thượng sĩ cấp trung đoàn (regimental sergeant major) trong các trung đoàn của Quân đội Anh được nắm giữ bởi một chuẩn úy warrant officer do chính phủ Anh bổ nhiệm.

Trong quân đội Hoa Kỳ, chuẩn úy warrant officer là một chuyên gia về chủ đề tập trung vào kỹ thuật, chẳng hạn như phi công trực thăng hoặc chuyên gia công nghệ thông tin. Không có chuẩn úy warrant officer nào trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ (USAF) và Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ (USSF); Các chuẩn úy warrant officer cuối cùng của USAF đã nghỉ hưu vào những năm 1980. USSF đã không thiết lập bất kỳ cấp bậc chuẩn úy warrant officer nào. Tất cả các Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ khác đều có chuẩn úy warrant officer, với các chương trình gia nhập dành riêng cho nhu cầu của từng lực lượng riêng lẻ. Mặc dù các chuẩn úy warrant officers thường có nhiều năm phục vụ hơn các sĩ quan chính quy, nhưng họ lại thấp hơn các sĩ quan chính quy trong hệ thống cấp bậc. Trong một số trường hợp nhất định, các chuẩn úy trưởng chức sxi quan (commissioned chief warrant officers) được ủy nhiệm có thể chỉ huy các đơn vị.

Hạ sĩ quan

Một hạ sĩ quan NCO (non-commissioned officer) là một thành viên nhập ngũ của lực lượng vũ trang nắm giữ một vị trí có thẩm quyền ở một mức độ nào đó, người (thường) có được nó bằng cách thăng tiến từ trong hàng ngũ không được bổ nhiệm chính thức. Sĩ quan là hạ sĩ quan thường được đào tạo về quản lý và lãnh đạo, nhưng chức năng của họ là đóng vai trò là người giám sát trong lĩnh vực chuyên môn thương mại của mình. Các NCO cấp cao đóng vai trò là cố vấn và lãnh đạo từ cấp bộ phận nhiệm vụ đến cấp cao nhất của cơ sở lực lượng vũ trang, trong khi các cấp NCO thấp hơn chưa được coi là chuyên gia quản lý. Nhiệm vụ của một NCO có thể khác nhau rất nhiều về phạm vi, do đó một NCO ở một quốc gia có thể hầu như không có quyền hạn, trong khi các quốc gia khác như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh coi NCO của họ là “xương sống” của quân đội do thực thi mệnh lệnh của những sĩ quan được bổ nhiệm trên họ.

Trong hầu hết các lực lượng hàng hải (hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển), các cấp bậc NCO được gọi là tiểu sĩ quan (petty officers) và tiểu sĩ quan trưởng (chief petty officers) trong khi nhập ngũ trước khi đạt được tầng lớp NCO / tiểu sĩ quan thường được gọi là thủy thủ, phi công, lính cứu hỏa hoặc một số dẫn xuất của chúng. Trong hầu hết các lực lượng bộ binh, thủy quân lục chiến và không quân truyền thống, các cấp bậc NCO được gọi là hạ sĩ và trung sĩ, với các cấp bậc nhập ngũ không thuộc NCO được gọi là binh sĩ (privates) và binh sĩ hàng không (airmen).

Tuy nhiên, một số quốc gia sử dụng thuật ngữ commission (quyết định bổ nhiệm) để mô tả việc thăng cấp cho những người lính nhập ngũ, đặc biệt là ở các quốc gia có nghĩa vụ bắt buộc trong lực lượng vũ trang. Các quốc gia này coi NCO của họ là những quân nhân chuyên nghiệp, thay vì là sĩ quan.

Cấp bậc sĩ quan và chỗ ở

Các sĩ quan ở hầu hết các quốc gia trên thế giới được tách biệt khỏi các binh sĩ nhập ngũ, thủy thủ, phi công, lính thủy đánh bộ và lực lượng bảo vệ bờ biển trong nhiều khía cạnh của đời sống quân ngũ. Các cơ sở đáp ứng các nhu cầu như mess (ví dụ: sảnh mess hoặc sàn mess so với mess sĩ quan hoặc câu lạc bộ sĩ quan), khu tập trung/chỗ ngủ riêng biệt, nhà ở và các cơ sở giải trí chung (câu lạc bộ sĩ quan so với Câu lạc bộ NCO và Câu lạc bộ CPO so với câu lạc bộ của binh sĩ) được tách biệt giữa các sĩ quan và nhân viên nhập ngũ. Hệ thống giai cấp này, có tương quan về mặt lịch sử với tình trạng kinh tế xã hội, tập trung vào việc ngăn cản tình huynh đệ tương đoàn và khuyến khích các mối quan hệ nghề nghiệp và đạo đức giữa sĩ quan và quân nhân nhập ngũ.

Các sĩ quan không thường xuyên lao động chân tay; họ thường giám sát các nhân viên nhập ngũ làm như vậy, trực tiếp hoặc thông qua các hạ sĩ quan. Các sĩ quan được ủy quyền sẽ và thực hiện lao động chân tay khi được yêu cầu thực hiện công việc đó, ví dụ như trong chiến đấu. Tuy nhiên, sẽ rất bất thường nếu một sĩ quan thực hiện lao động thể chất trong đồn trú, tại nhà ga hoặc tại cảng nhà. Điều 49 của Công ước Geneva thứ ba quy định rằng ngay cả khi là tù nhân chiến tranh, các sĩ quan không thể bị bắt buộc làm việc và các hạ sĩ quan chỉ có thể được giao công việc giám sát./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *