Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

TRUNG SĨ (Sergeant)

Trung sĩ (tiếng Anh là sergeant, viết tắt là Sgt. và viết hoa khi được sử dụng làm chức danh của một người được nêu tên) là một cấp bậc được sử dụng bởi các …