Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

BINH SĨ (Private)

Binh sĩ (private) là một người lính (soldier), thường có cấp bậc thấp nhất trong nhiều quân đội. Những người lính có cấp bậc binh sĩ có thể là lính nghĩa vụ hoặc họ có …