Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

TRUNG ÚY – Lieutenant (junior grade)

Trung úy (Lieutenant (junior grade)), thường được viết tắt là LTJG hoặc, trong lịch sử, Lt. (jg) (cũng như các biến thể của cả hai chữ viết tắt), là cấp bậc sĩ quan sơ cấp …