Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

ĐIỀU HƯỚNG TÀU NGẦM

Điều hướng tàu ngầm dưới nước đòi hỏi những kỹ năng và công nghệ đặc biệt mà tàu mặt nước không cần. Những thách thức của việc điều hướng dưới nước trở nên quan trọng …

SONAR

Cùng với RADAR, SONAR ngày này không ai còn để ý đến ngữ nghĩa ban đầu của chúng nữa, nó trở thành một phương tiện, trở thành tên gọi đặc trưng và phổ biến (radar, …