Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

QUÂN TRƯỞNG (Master-at-arms)

Vì trong Lực lượng vũ trang của Việt Nam không có chức danh này nên admin tạm dịch là “Quân trưởng”. Một cách dễ hình dung, chức danh này ở các nước khác nhau có …

ĐẠI PHÓ (Master’s mate)

Đại phó (Master’s mate) là một xếp hạng lỗi thời được sử dụng bởi Hải quân Hoàng gia (RN), Hải quân Hoa Kỳ (USN) và các lực lượng thương nhân ở cả hai quốc gia …