QUÂN TRƯỞNG (Master-at-arms)

Quân trưởng Master-at-arms (Mỹ: MA; Vương quốc Anh và một số Khối thịnh vượng chung: MAA) có thể là xếp hạng hải quân, chịu trách nhiệm thực thi pháp luật, điều tiết nhiệm vụ, an ninh, chống khủng bố/bảo vệ lực lượng (AT/FP) cho hải quân của một quốc gia; một sĩ quan quân đội chịu trách nhiệm huấn luyện thể chất; hoặc thành viên thủy thủ đoàn của tàu buôn (thường là tàu chở khách) chịu trách nhiệm về an ninh và thực thi pháp luật. Ở một số lực lượng hải quân, hạ sĩ của tàu (ship’s corporal) là một chức vụ-không phải cấp bậc-của một tiểu sĩ quan (petty officer) người hỗ trợ quân trưởng trong các nhiệm vụ khác nhau của mình. Trong lịch sử, một quân trưởng chịu trách nhiệm huấn luyện binh lính trong thời bình, hoặc tích cực tham gia lãnh đạo việc bảo vệ công sự trong thời chiến.

Ở một số quốc gia, thuật ngữ “navy police” (cảnh sát hải quân) được sử dụng cho một bộ phận của hải quân chịu trách nhiệm thực thi pháp luật, chẳng hạn như Cảnh sát Hải quân Hoàng gia, được gọi là Chi nhánh Điều tiết Hải quân Hoàng gia cho đến năm 2007.

Hải quân Hoàng gia

Quân trưởng MAA (Master-at-arm) là cấp bậc cao cấp của một con tàu, thường mang cấp bậc tiểu sĩ quan hoặc chuẩn úy warrant officer. Họ chịu trách nhiệm về kỷ luật trên tàu, được hỗ trợ bởi các cơ quan quản lý của Cảnh sát Hải quân Hoàng gia mà họ là thành viên. Huy hiệu (thương mại) không chính thức của MAA là vương miện trong vòng hoa.

Chức vụ quân trưởng đã được giới thiệu cho Hải quân Hoàng gia dưới thời trị vì của Vua Charles I; nhiệm vụ ban đầu của họ là chịu trách nhiệm về vũ khí nhỏ và vũ khí có lưỡi của con tàu, đồng thời huấn luyện thành phần của con tàu trong việc sử dụng chúng. Đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn, và các quân trưởng được giao trách nhiệm “cắt trực”; vai trò hướng dẫn vũ khí của họ cuối cùng đã được xạ thủ trưởng (chief gunner) đảm nhận.

MAA được gọi là “Master” nếu giữ cấp bậc tiểu sĩ quan, bất kể giới tính, và thường được đặt biệt danh là “jossman”, một sự lạm dụng của hiến binh Pháp, hoặc “joss / jossman”.

Theo Đạo luật Lực lượng Vũ trang năm 2006, thuật ngữ Chi nhánh Điều tiết đã được đổi thành Cảnh sát Dịch vụ và chức danh chi nhánh được đổi thành Cảnh sát Hải quân Hoàng gia và báo cáo với Nguyên soái của quân đội tương ứng, người chịu trách nhiệm trước Chúa tể Biển cả.

Quân đội Anh

Trong Quân đội Anh, master-at-arm là một sĩ quan của Quân đoàn Huấn luyện Thể chất Hoàng gia, được bổ nhiệm làm SO2 hoặc SO3 tại trụ sở sư đoàn hoặc bộ chỉ huy cấp cao hơn và chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động huấn luyện thể lực ở các đơn vị cấp dưới. Vai trò này được đảm nhận bởi RAPTC WO1 tại trụ sở lữ đoàn, trong khi WO2 hoặc PTI của trung sĩ tham mưu được phái xuống ở cấp đơn vị.

Hải quân Hoa Kỳ

Trong Hải quân Hoa Kỳ, xếp hạng quân trưởng chịu trách nhiệm thực thi pháp luật, điều tra, K-9, viễn chinh và chống khủng bố/các hoạt động bảo vệ lực lượng. Đây là một trong những xếp hạng lâu đời nhất trong Hải quân Hoa Kỳ, đã được công nhận kể từ khi thành lập Hải quân./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *