BIỆN PHÁP HỖ TRỢ ĐIỆN TỬ ESM (Electronic warfare support measures)

Trong viễn thông quân sự, hỗ trợ điện tử ES (electronic support) hoặc các biện pháp hỗ trợ điện tử ESM (electronic support measures) thu thập thông tin tình báo thông qua việc “nghe” thụ động các bức xạ điện từ có lợi cho quân sự. Chúng là một khía cạnh của tác chiến điện tử  liên quan đến các hành động được thực hiện dưới sự kiểm soát trực tiếp của người chỉ huy tác chiến nhằm phát hiện, ngăn chặn, xác định, định vị, ghi lại và/hoặc phân tích các nguồn năng lượng điện từ bức xạ nhằm mục đích nhận biết mối đe dọa tức thời (chẳng hạn như cảnh báo hỏa hoạn). radar điều khiển đã khóa trên phương tiện chiến đấu, tàu hoặc máy bay) hoặc lập kế hoạch hoạt động dài hạn. Do đó, hỗ trợ điện tử cung cấp nguồn thông tin cần thiết cho các quyết định liên quan đến bảo vệ điện tử EP (electronic protection), tấn công điện tử EA (electronic attack), tránh né, nhắm mục tiêu và sử dụng lực lượng mang tính chiến thuật khác. Dữ liệu hỗ trợ điện tử có thể được sử dụng để tạo ra thông tin tình báo về tín hiệu SIGINT (signals intelligence), thông tin liên lạc COMINT (communications intelligence) và thông tin điện tử ELINT (electronics intelligence).

Các biện pháp hỗ trợ điện tử có thể cung cấp:
(1) khả năng phát hiện hoặc hiểu biết ban đầu về các hệ thống nước ngoài,
(2) thư viện dữ liệu kỹ thuật và vận hành về các hệ thống nước ngoài và
(3) thông tin chiến đấu chiến thuật sử dụng thư viện đó.
Nền tảng thu thập ESM có thể giữ im lặng về mặt điện tử và phát hiện cũng như phân tích việc truyền RADAR ngoài phạm vi phát hiện RADAR do công suất của xung điện từ được truyền đi lớn hơn so với tiếng vang phản xạ của xung đó. Máy thu ESM trên không của Hoa Kỳ được chỉ định trong dòng AN/ALR.

Các đặc tính mong muốn đối với thiết bị thu thập và giám sát điện từ bao gồm:
(1) khả năng băng thông hoặc phổ rộng vì tần số lạ ban đầu chưa được xác định,
(2) dải động rộng vì cường độ tín hiệu ban đầu chưa xác định,
(3) băng thông hẹp để phân biệt tín hiệu quan tâm khỏi bức xạ điện từ khác trên các tần số lân cận và
(4) phép đo góc tới tốt cho các vòng bi để xác định vị trí máy phát.
Phổ tần quan tâm nằm trong khoảng từ 30 MHz đến 50 GHz. Thường cần nhiều máy thu để giám sát toàn bộ phổ, nhưng máy thu chiến thuật có thể hoạt động trong ngưỡng cường độ tín hiệu cụ thể của dải tần số nhỏ hơn.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *