Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

THIẾU TÁ (Lieutenant commander)

Thiếu tá (lieutenant commander, viết tắt là Lt Cdr, LtCdr. hoặc LCDR) là một cấp bậc sĩ quan trong nhiều lực lượng hải quân, là cấp trên của đại úy (lieutenant) và cấp dưới của …

TRUNG TÁ (Commander)

Commander, viết tắt là Cmdr., là một cấp bậc sĩ quan hải quân thông thường (trung tá) cũng như một chức danh trong nhiều quân đội. Commander cũng được sử dụng như một cấp bậc …