Hiển thị: 1 - 2 của 2 kết quả

HẢI LÝ (Nautical mile)

Hải lý (Nautical mile)– Đơn vị của chiều dài– Viết tắt: M, NM hoặc nmi– Chuyển đổi: 1 M, NM hoặc nmi = 1.852 m ≈ 6.076 ft ≈ 1.151 mi = 10 liên. Một …