Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

TÀU ĐỔ BỘ (Landing craft)

Ship là loại tàu loại lớn (trọng tải cả ngàn tấn trở lên), boat là thuyền có thể được chở theo tàu (vài tấn), craft là loại nhỏ hơn “ship” nhưng lớn hơn “boat”, có …