CỜ HẢI QUÂN (Naval ensign)

Cờ hải quân (Naval ensign) là một cờ hiệu (cờ hàng hải) được sử dụng bởi tàu hải quân của nhiều quốc gia khác nhau để biểu thị quốc tịch của họ. Nó có thể giống hoặc khác với cờ hiệu dân sự hoặc cờ hiệu nhà nước của một quốc gia.

Cờ Hải quân Nga

Nó cũng có thể được gọi là một lá cờ chiến (war ensign). Một phiên bản lớn của cờ hiệu hải quân được treo trên cột chính của tàu chiến ngay trước khi ra trận được gọi là cờ chiến (battle ensign). Cờ hiệu khác với quốc kỳ tàu (jack), được treo trên cột nhỏ ở mũi tàu (jackstaff).

Hầu hết các quốc gia chỉ có một lá quốc kỳ và cờ hiệu cho mọi mục đích. Ở các quốc gia khác, có sự phân biệt giữa cờ đất liền và cờ hiệu dân sự, nhà nước và hải quân. Một số cờ hiệu hải quân có hình dạng khác với quốc kỳ, chẳng hạn như cờ hiệu hải quân Bắc Âu, có “đuôi nheo”./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *