ĐẠI TÁ KHÔNG QUÂN (Group captain)

Đại tá (group captain, viết tắt là Gp Capt hoặc G/C) là cấp bậc sĩ quan cao cấp được một số lực lượng không quân sử dụng, có nguồn gốc từ Lực lượng Không quân Hoàng gia. Cấp bậc này được sử dụng bởi lực lượng không quân của nhiều quốc gia có ảnh hưởng lịch sử của Anh.

Đại tá (group captain) là cấp cao nhất của chỉ huy phi đoàn và ngay dưới cấp đề đốc không quân (air commodore). Nó thường tương đương với cấp bậc đại tá (captain) trong hải quân và cấp đại tá (colonel) trong các quân chủng khác.

Cấp bậc tương đương trong Lực lượng Không quân Phụ trợ Nữ, Lực lượng Không quân Phụ nữ Úc, Lực lượng Không quân Hoàng gia Nữ (cho đến năm 1968) và Dịch vụ Điều dưỡng Không quân Hoàng gia của Princess Mary (cho đến năm 1980) là sĩ quan nhóm (group officer)./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *