PHI ĐOÀN TRƯỞNG (Squadron leader)

Phi đoàn trưởng (squadron leader, viết tắt – Sqn Ldr hoặc S/L) là cấp bậc sĩ quan cao cấp được sử dụng bởi một số lực lượng không quân, có nguồn gốc từ Lực lượng Không quân Hoàng gia. Cấp bậc này được sử dụng bởi lực lượng không quân của nhiều quốc gia có ảnh hưởng lịch sử của Anh.

Phi đoàn trưởng có cấp bậc tương đương với đại úy bay (flight lieutenant) và ngay dưới không đoàn trưởng (wing commander). Nó thường tương đương với cấp bậc thiếu tá hải quân (lieutenant commander) và cấp bậc thiếu tá (major) trong các quân binh chủng khác.

Cấp bậc tương đương trong Lực lượng Không quân Phụ nữ, Lực lượng Không quân Hoàng gia Nữ (cho đến năm 1968) và Dịch vụ Điều dưỡng Không quân Hoàng gia của Princess Mary (cho đến năm 1980) là “squadron officer” (sĩ quan phi đoàn).

Phi đoàn trưởng cũng đã được sử dụng làm chức vụ chỉ huy kỵ binh (Anh) và cấp bậc (Pháp) ít nhất từ ​​​​thế kỷ XIX. Ở Argentina, nó được sử dụng như một cuộc hẹn chỉ huy của cả kỵ binh của quân đội và các đơn vị bay của lực lượng không quân. Cấp bậc kỵ binh của phi đoàn trưởng ở Pháp tương đương với thiếu tá (major), và việc bổ nhiệm kỵ binh làm phi đoàn trưởng ở Anh nói chung cũng tương ứng với cấp bậc này.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *