CẤP BẬC HẠ SĨ QUAN TRONG HẢI QUÂN (Naval rating)

Trong hải quân, một hạ sĩ quan (rate hoặc rating) hoặc lính thủy (bluejacket) là một thủy thủ (sailor) nhập ngũ, là cấp dưới của các sĩ quan (commissioned officer) và cấp dưới các chuẩn úy warrant officer. Tùy thuộc vào quốc gia và hải quân sử dụng nó, thuật ngữ chính xác và phạm vi cấp bậc mà nó đề cập có thể khác nhau.

Một bức tranh biếm họa thế kỷ XIX miêu tả xếp hạng trên một con tàu của Hải quân Hoàng gia (RN). Người đàn ông với một thanh kiếm là một sĩ quan, cũng như người đàn ông trên thang với chiếc kính thiên văn. Tất cả những người khác là hạ sĩ quan.

Hải quân Hoàng gia

Trong Hải quân Hoàng gia và các lực lượng hải quân khác trong Khối thịnh vượng chung, raterating được sử dụng thay thế cho nhau để chỉ một thủy thủ nhập ngũ được xếp hạng dưới các sĩ quan (dưới warrant officer hoặc commissioned officer), có thể bao gồm cả các tiểu sĩ quan (petty officers) và tiểu sĩ quan trưởng (chief petty officers).

Thuật ngữ này (rating) xuất phát từ việc sử dụng đánh giá hàng hải chung để chỉ hạ sĩ quan hoặc thứ hạng của thủy thủ như được ghi trong sổ sách của tàu. Hệ thống trao quyền cho các thủy thủ trong Hải quân Hoàng gia đã phát triển thông qua việc công nhận năng lực: thủy thủ mới nhập ngũ (landsman), thủy thủ thường (ordinary seaman), thủy thủ có khả năng (able seaman), cho đến việc bổ nhiệm quyền hạn, ví dụ: một tiểu sĩ quan (petty officer).

Cấu trúc chung hiện được sử dụng chia thành 4 nhóm chính:
– Hạ sĩ quan có khả năng (able rate)
– Hạ sĩ quan hàng đầu (leading rate)
– Tiểu sĩ quan (petty officer)
– Tiểu sĩ quan trưởng (chief petty officer)

Hải quân Hoa Kỳ và Cảnh sát biển Hoa Kỳ

Trong Hải quân Hoa Kỳ, thuật ngữ bluejacket được sử dụng thay thế để chỉ các thủy thủ nhập ngũ có cấp bậc thấp hơn một tiểu sĩ quan (petty officer). Bluejacket bắt nguồn từ một loại quần áo được mặc bởi các thủy thủ nhập ngũ cấp dưới trước năm 1886 (áo vét màu xanh da trời). Nó được sử dụng đặc biệt khi các thủy thủ của hải quân được triển khai lên bờ với tư cách là bộ binh.

Các thuật ngữ raterating như được sử dụng trong Hải quân Hoa Kỳ và Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đề cập đến mức lương của thành viên nhập ngũ (nghĩa là thâm niên hoặc cấp bậc nhất định) và lĩnh vực nghề nghiệp tương ứng. Trong Hải quân và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ, một thủy thủ nhập ngũ thường được xưng hô nhiều nhất, cả bằng lời nói và lời viết, bằng sự kết hợp giữa raterating thay vì chỉ theo rate – không giống như các nhánh khác của lực lượng vũ trang. Ví dụ: một thủy thủ có xếp hạng là “Petty Officer 1st Class” (Tiểu sĩ quan hạng 1, mức lương E-6) và có xếp hạng là “phó boong trưởng” (boatswain’s mate) sẽ được gọi là “Boatswain’s Mate 1st Class” (viết tắt là “BM1”). Tuy nhiên, cũng đúng khi gọi các thủy thủ trong các bậc lương từ E-4 đến E-6 chỉ đơn giản là “petty officer” (tiểu sĩ quan); ví dụ: “Petty officer Jane Smith” (Tiểu sĩ quan Jane Smith) và các bậc lương E-7, E-8 và E-9 được gọi tương ứng là “Chief” (trưởng), “Senior Chief” (trưởng cấp cao) hoặc “Master Chief” (trưởng chính). Các bậc lương E-3 trở xuống không có xếp hạng và đôi khi được coi là “non-rate” (không xếp hạng) và được gọi đơn giản là “Seaman” (thủy thủ) hoặc chỉ bằng họ của những người ấy; ví dụ: “Seaman Jones” hoặc “Jones”./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *