TÀU SÂN BAY TRỰC THĂNG (Helicopter carrier)

Tàu sân bay trực thăng (helicopter carrier) là một loại tàu sân bay có mục đích chính là vận hành trực thăng, có sàn đáp lớn chiếm một phần đáng kể của boong, có thể kéo dài hết chiều dài của tàu giống như HMS Ocean của Hải quân Hoàng gia (RN), hoặc chỉ mở rộng một phần, thường ở phía sau, như trong lớp Moskva của Hải quân Liên Xô hoặc trên Type 0891A của Hải quân Trung Quốc (PLAN). Nó cũng thường có một sàn chứa máy bay để cất giữ máy bay.

Rất khó để xác định các tàu sân bay trực thăng trong thế kỷ XXI. Sự ra đời của các máy bay STOVL (cất hạ cánh đường băng ngắn) như Harrier Jump Jet, và bây giờ là F-35, đã làm phức tạp việc phân loại; Ví dụ, lớp Wasp của Hải quân Hoa Kỳ mang theo 6-8 chiếc Harrier cũng như hơn 20 máy bay trực thăng. Chỉ những tàu sân bay nhỏ hơn không thể vận hành Harrier và những tàu sân bay cũ hơn trước thời kỳ Harrier mới có thể được coi là tàu sân bay trực thăng thực sự. Trong nhiều trường hợp, các tàu sân bay khác, có thể vận hành máy bay STOVL, được xếp vào loại “tàu sân bay hạng nhẹ”. Các tàu khác, chẳng hạn như lớp Wasp, cũng có khả năng điều các lực lượng như lính thủy đánh bộ và đổ bộ lên bờ; chúng được xếp vào loại tàu đổ bộ tấn công.

Các tàu sân bay trực thăng đã được sử dụng làm tàu ​​sân bay tác chiến chống tàu ngầmtàu đổ bộ tấn công.

HMS Hermes và hai chị em của nó là tàu sân bay của hạm đội 22.000 tấn được chuyển đổi thành “tàu sân bay biệt kích” (commando carrier) chỉ có thể vận hành trực thăng. Hermes sau đó được chuyển đổi thành tàu sân bay STOVL.

Các nước có tàu sân bay trực thăng (15 nước): Algeria; Úc; Brazil; Trung Quốc; Ai Cập; Pháp; Ấn Độ; Ý; Nhật Bản; Nga; Hàn Quốc; Tây Ban Nha; Thái Lan; Thổ Nhĩ Kỳ; Hoa Kỳ

Tàu sân bay trực thăng hiện đang được sử dụng:

– Algeria: Kalaat Béni Abbès (L-474), dài 142,90 m; 8.800 tấn; lớp San Giorgio; tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); VTOL; biên chế 4/9/2014.

– Úc: Canberra (L02); dài 230,82 m; 27.500 tấn; lớp Canberra (sửa đổi từ Juan Carlos I); tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); STOVL; biên chế 28/11/2014.

– Úc: Adelaide (L01); dài 230,82 m; 27.500 tấn; lớp Canberra (sửa đổi từ Juan Carlos I); tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); STOVL; biên chế 4/12/2015.

– Brazil: NAM Atlântico (A140); dài 203,4 m; 21.500 tấn; tàu sân bay trực thăng đa năng; VTOL; biên chế 29/6/2018.

– Trung Quốc: Hải Nam (31); dài 237 m; 40.000 tấn; Type 075 (tên NATO – lớp Yushen); tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); VTOL; biên chế 23/4/2021.

– Trung Quốc: Quảng Tây (32); dài 237 m; 40.000 tấn; Type 075 (tên NATO – lớp Yushen); tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); VTOL; biên chế 26/12/2021.

– Trung Quốc: Shichang (82); dài 125 m; 9.500 tấn; Type 0891A; tàu huấn luyện; VTOL biên chế 1/1997

– Ai Cập: Gamal Abdel Nasser (L1010); dài 199 m; 21.300 tấn; tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); VTOL; lớp Mistral; biên chế 2/6/2016.

– Ai Cập: Anwar El Sadat (L1020); dài 199 m; 21.300 tấn; tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); VTOL; lớp Mistral; biên chế 16/9/2016.

– Pháp: Mistral (L9013); 199 m; 21.300 tấn; tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); VTOL; lớp Mistral; biên chế 12/2005.

– Pháp: Tonnerre (L9014); dài 199 m; 21.300 tấn; tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); VTOL; lớp Mistral; biên chế 12/2006.

– Pháp:  Dixmude (L9015); dài 199 m; 21.300 tấn; tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); VTOL; lớp Mistral; biên chế 12/2011.

– Ý: San Giorgio (L-9892); dài 133 m; 8.000 tấn; tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); VTOL; lớp San Giorgio; biên chế 13/2/1988.

– Ý: San Marco (L-9893); dài 133 m; 8.000 tấn; tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); VTOL; lớp San Giorgio; biên chế 14/5/1988.

– Ý: San Giusto (L-9894); dài 133 m; 8.000 tấn; tàu bến đổ bộ trực thăng (LHD); VTOL; lớp San Giorgio; biên chế 14/4/1994.

– Nhật Bản: JS Kaga (DDH-184); dài 248 m; 27.000 tấn; tàu khu trục trực thăng; VTOL; lớp Izumo; biên chế 22/3/2017.

– Nhật Bản: JS Izumo (DDH-183); dài 248 m; 27.000 tấn; tàu khu trục trực thăng; VTOL; lớp Izumo; biên chế 25/3/2015.

– Nhật Bản:  JS Hyūga (DDH-181); dài 197 m; 19.000 tấn; tàu khu trục hạm trực thăng; VTOL; lớp Hyūga; biên chế 18/3/2009.

– Nhật Bản: JS Ise (DDH-182); dài 197 m; 19.000 tấn; tàu khu trục trực thăng; VTOL; lớp Hyūga; biên chế 16/3/2011.

– Hàn Quốc: Dokdo (LPH-6111); dài 199 m; 18.800 tấn; tàu trực thăng đổ bộ VTOL thông thường; lớp Dokdo; biên chế 3/7/2007.

– Hàn Quốc: Marado (LPH-6112); dài 199 m; 18.800 tấn; tàu trực thăng đổ bộ VTOL thông thường; lớp Dokdo; biên chế 28/6/2021.

– Tây Ban Nha: Juan Carlos I (L-61); dài 230,82 m; 27.079 tấn; lớp  Juan Carlos I; tàu bến trực thăng đổ bộ STOVL thông thường; biên chế 30/9/2010

– Thái Lan: Chakri Naruebet (CVH-911); dài 182,65 m (599,2 ft) 11.486 tấn; lớp  Príncipe de Asturias; tàu sân bay trực thăng STOVL thông thường (tàu sân bay hạng nhẹ); biên chế 27/3/1997

– Hoa Kỳ: America (LHA-6); dài 257,3 m; 45.000 tấn; lớp  America; tàu trực thăng tấn công đổ bộ STOVL thông thường; biên chế 11/10/2014.

– Hoa Kỳ: Tripoli (LHA-7); dài 257,3 m; 45.000 tấn; lớp America; tàu trực thăng tấn công đổ bộ STOVL thông thường; biên chế 15/7/2020.

– Hoa Kỳ: US Wasp (LHD-1); dài 257 m; 40.532 tấn; lớp  Wasp; tàu bến trực thăng đổ bộ STOVL thông thường; biên chế 29/7/1989.

– Hoa Kỳ: US Essex (LHD-2); dài 257 m; 40.650 tấn; lớp  Wasp; tàu bến trực thăng đổ bộ STOVL thông thường; biên chế 17/10/1992.

– Hoa Kỳ: US Kearsarge (LHD-3); dài 257 m; 40.500 tấn; lớp  Wasp tàu bến trực thăng đổ bộ STOVL thông thường; biên chế 16/10/1993.

– Hoa Kỳ: US Boxer (LHD-4); dài 257 m; 40,722 tấn; lớp  Wasp; Bến trực thăng đổ bộ STOVL thông thường; biên chế 11/2/1995.

– Hoa Kỳ: US Bataan (LHD-5); dài 257 m; 40.358 tấn; lớp  Wasp; tàu bến trực thăng đổ bộ STOVL thông thường; biên chế 20/9/1997.

– Hoa Kỳ: US Iwo Jima (LHD-7); dài 257 m; 40.530 tấn Wasp; tàu bến trực thăng đổ bộ STOVL thông thường; biên chế 30/6/2001.

– Hoa Kỳ: Makin Island (LHD-8); dài 258 m; 41.649 tấn; lớp  Wasp; tàu bến trực thăng đổ bộ STOVL thông thường; biên chế 24/10/2009.

Tổng: 32 tàu.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *