SĨ QUAN KHÔNG QUÂN (Air officer)

Đây là cách gọi các sĩ quan cấp tướng của Quân (Binh) chủng hay Lực lượng Không quân ở một số nước Phương Tây, không phải chỉ là các sĩ quan thông thường (cao cấp hay sơ cấp, cấp tá hay cấp úy).

Sĩ quan không quân (air officer) sĩ quan của lực lượng không quân có cấp bậc Đề đốc không quân (air commodore) trở lên. Những sĩ quan như vậy có thể được gọi là “sĩ quan cấp không quân” (officers of air rank). Mặc dù thuật ngữ này bắt nguồn từ Lực lượng Không quân Hoàng gia (RAF), nhưng các sĩ quan không quân cũng được tìm thấy ở nhiều quốc gia Khối thịnh vượng chung có cơ cấu cấp bậc tương tự như RAF.

Các sĩ quan không quân được bổ nhiệm danh hiệu Sĩ quan chỉ huy không quân AOC (Air Officer Commanding), trong khi các sĩ quan không quân giữ các chức vụ tổng tư lệnh có chức danh là Tổng tư lệnh sĩ quan không quân (AOC-in-C).

Cách sử dụng của người Anh

Trong Lực lượng vũ trang Anh, nơi thuật ngữ này bắt nguồn, sĩ quan không quân có khái niệm tương đương với sĩ quan cờsĩ quan cấp tướng lần lượt trong Hải quân và Lục quân Hoàng gia. Cụ thể, trong khi Lục quân sử dụng Sĩ quan chỉ huy cấp tướng GOC (General Officer Commanding), thì Lực lượng Không quân sử dụng Sĩ quan chỉ huy không quân (AOC) để chỉ định sĩ quan cấp cao trong đội hình.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong Lực lượng vũ trang Anh, trong khi Đề đốc không quân là sĩ quan không quân, Hải quân Hoàng gia tương đương (commodore) của họ không được coi là sĩ quan cờ, cũng như Quân đội Anh hoặc Thủy quân lục chiến Hoàng gia tương đương (brigadier) không được coi là một sĩ quan cấp tướng. Năm 1919 khi RAF giới thiệu các cấp bậc sĩ quan không quân của riêng mình, cấp bậc trước đó của RAF và cấp bậc quân đội tương đương là thiếu tướng (brigadier-general), là cấp bậc sĩ quan cấp tướng cho đến khi bị bãi bỏ vào năm 1922. Ở một số quốc gia khác – đáng chú ý nhất là các lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ – Sĩ quan một sao của Lục quân, Không quân và Thủy quân lục chiến được coi là sĩ quan cấp tướng, và sĩ quan một sao của Hải quân và Cảnh sát biển được coi là sĩ quan cờ.

Có nhiều bổ nhiệm sĩ quan chỉ huy không quân. Ngoài ra, RAF còn duy trì hai bổ nhiệm sĩ quan không quân tại nước sở tại. Đây là Sĩ quan không quân Scotland và Sĩ quan không quân xứ Wales.

Trong các dịp nghi lễ, nhiều sĩ quan không quân RAF được quyền đeo bảng vai trang trí và thắt lưng màu vàng và xanh. Điều này áp dụng cho tất cả các sĩ quan ở cấp bậc phó nguyên soái không quân trở lên và những người nắm giữ các chức vụ Đề đốc không quân sau đây:
– Chỉ huy của Trường Cao đẳng Không quân Hoàng gia Cranwell.
– Sĩ quan không quân Scotland.
– Sĩ quan không quân Bắc Ireland.
– Sĩ quan không quân xứ Wales.

Ngoại trừ các nguyên soái của RAF, các tấm cầu vai được tô điểm có hình con đại bàng và vòng hoa của sĩ quan không quân màu vàng được gắn trên một bức tượng sư tử bảo vệ. Đối với các nguyên soái của RAF, các tấm ván vai được tô điểm hiển thị con đại bàng và vòng hoa của sĩ quan không quân, hai chiếc dùi cui của nguyên soái bắt chéo và, kể từ khi Nữ hoàng Elizabeth II đăng quang, Vương miện St Edward đại diện cho quyền lực hoàng gia. Trước năm 1953, Vương miện Tudor (đôi khi được gọi là Vương miện của Nhà vua) đã được sử dụng.

Các cấp bậc sĩ quan không quân (Anh quốc)

– Nguyên soái không lực (Marshal of the Air Force).
– Trưởng Nguyên soái không quân (Air chief marshal).
– Nguyên soái không quân (Air marshal).
– Phó nguyên soái không quân (Air vice-marshal).
– Đề đốc không quân (Air commodore).

Sử dụng ở các quốc gia khác

Thuật ngữ sĩ quan không quân hiện đang được sử dụng bởi các lực lượng không quân sau:
– Không quân Bangladesh.
– Không quân Ấn Độ.
– Không quân Namibia.
– Không quân Nigeria.
– Không quân Pakistan.
– Không quân Sri Lanka.
– Không quân Hoàng gia Australia.
– Không quân Hoàng gia New Zealand.
– Không quân Zimbabwe./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *