Hiển thị: 1 - 4 của 4 kết quả

THIẾU ÚY (Ensign)

Thiếu úy (Ensign, phát âm – /ˈɛnsən/) là một cấp bậc sĩ quan sơ cấp trong lực lượng vũ trang của một số quốc gia, thường trong bộ binh hoặc hải quân. Vì sĩ quan …

SĨ QUAN CAO CẤP (Senior officer)

Sĩ quan cao cấp hay sĩ quan cấp cao (senior officer) là sĩ quan cấp cao hơn trong quân đội hoặc các lực lượng mặc đồng phục khác nhau. Trong các tổ chức quân sự, …

SĨ QUAN KHÔNG QUÂN (Air officer)

Đây là cách gọi các sĩ quan cấp tướng của Quân (Binh) chủng hay Lực lượng Không quân ở một số nước Phương Tây, không phải chỉ là các sĩ quan thông thường (cao cấp …

SĨ QUAN SƠ CẤP (Junior officer)

Sĩ quan sơ cấp (junior officer), sĩ quan đại đội (company officer) hoặc sĩ quan cấp phân đội (company grade officer) đề cập đến cấp bậc sĩ quan được ủy nhiệm (commissioned officer) hoạt động …