Hiển thị: 1 - 1 của 1 kết quả

THIẾU TƯỚNG (Major general)

Thiếu tướng (major general) là cấp bậc quân sự được sử dụng ở nhiều quốc gia. Nó bắt nguồn từ cấp bậc cũ là sergeant major general. Sự biến mất của “sergeant” trong tiêu đề …