Hiển thị: 1 - 3 của 3 kết quả

TRUNG TÁ (Lieutenant colonel)

Trung tá (lieutenant colonel) là cấp bậc của sĩ quan được ủy nhiệm trong quân đội, hầu hết các lực lượng thủy quân lục chiến và một số lực lượng không quân trên thế giới, …

ĐẠI TÁ (Colonel)

Đại tá (colonel, viết tắt là Col., Col hay COL) là cấp bậc sĩ quan cao cấp trong quân đội được sử dụng ở nhiều nước. Nó cũng được sử dụng trong một số lực …