TRUNG TÁ (Lieutenant colonel)

Trung tá (lieutenant colonel) là cấp bậc của sĩ quan được ủy nhiệm trong quân đội, hầu hết các lực lượng thủy quân lục chiến và một số lực lượng không quân trên thế giới, cấp trên của thiếu tá (major) và cấp dưới của đại tá (colonel). Một số lực lượng cảnh sát ở Hoa Kỳ sử dụng cấp bậc trung tá. Cấp bậc lieutenant colonel thường được rút ngắn thành “colonel” trong cuộc trò chuyện và trong thư từ không chính thức. Đôi khi, thuật ngữ “half-colonel” được sử dụng trong cuộc trò chuyện thông thường trong Quân đội Anh. Trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, thuật ngữ “light bird” hoặc “light bird colonel” (ngược lại với “full bird colonel”) là một tham chiếu thông thường có thể chấp nhận được đối với cấp bậc nhưng không bao giờ được sử dụng trực tiếp đối với người giữ cấp bậc.

Một trung tá thường phụ trách một tiểu đoàn hoặc trung đoàn trong quân đội.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *