SĨ QUAN SƠ CẤP (Junior officer)

Sĩ quan sơ cấp (junior officer), sĩ quan đại đội (company officer) hoặc sĩ quan cấp phân đội (company grade officer) đề cập đến cấp bậc sĩ quan được ủy nhiệm (commissioned officer) hoạt động thấp nhất trong một tổ chức quân sự hoặc bán quân sự, xếp trên các hạ sĩ quan (non-commissioned officers) và dưới các sĩ quan cao cấp (senior officers).

Thuật ngữ sĩ quan đại đội hoặc sĩ quan cấp phân đội được sử dụng nhiều hơn trong Lục quân, Không quân hoặc Thủy quân lục chiến với tư cách là cấp bậc đại úy, trung úy và các cấp bậc dưới cấp khác bắt nguồn từ các sĩ quan chỉ huy một đại đội hoặc tương đương (đội kỵ binh/đội quân và pháo binh).

Trong nhiều lực lượng vũ trang, sĩ quan sơ cấp cụ thể là sĩ quan giữ cấp bậc tương đương với trung úy hải quân (naval lieutenant), đại úy lục quân (captain) hoặc trung úy bay (flight lieutenant) trở xuống.

Trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, thuật ngữ sĩ quan sơ cấp được Hải quân, Cảnh sát biển, Dịch vụ Y tế Công cộng và Quân đoàn NOAA áp dụng cho các sĩ quan ở cấp bậc chief warrant officer (W-2 đến W-4), thiếu úy (O-1), trung úy (cấp cơ sở) (O-2), trung úy (O-3), và thiếu tá (O-4).

Việt Nam

Trong Lực lượng Vũ trang Việt Nam, sĩ quan sơ cấp bao gồm Thiếu úy, Trung úy; trung cấp từ Thượng úy đến Trung tá; sĩ quan cao cấp là Thượng tá và Đại tá; cao hơn là Sĩ quan cấp tướng.

Sĩ quan chỉ huy cấp Trung đội, Đại đội gọi là Sĩ quan cấp phân đội.

Tuy nhiên, phân loại cơ bản nhất, được chia thành 3 cấp: sĩ quan cấp tướng, cấp tá và cấp úy.

Sĩ quan cấp tướng Việt Nam không dùng khái niệm “sĩ quan cờ“, nghĩa là các tướng không được quy định có cờ riêng./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *