SÚNG XÍCH Mk44 Bushmaster II

Mk44 Bushmaster II là súng xích 30 mm do Northrop Grumman sản xuất. Nó là một dẫn xuất của M242 Bushmaster 25 mm và sử dụng 70% các bộ phận giống như M242 trong khi tăng hỏa lực lên tới 50% với kích thước cỡ nòng tăng 20%. Nòng súng được mạ crom để kéo dài tuổi thọ. Súng sử dụng loại đạn GAU-8 Avenger tiêu chuẩn có sẵn trong các biến thể API (Armor-Piercing Incendiary), HEI (High-Explosive Incendiary) và APFSDS-T (Armor-Piercing Fin-Stabilized Discarding Discarding Sabot-Tracer). Súng có thể chuyển sang cỡ nòng 40×180 mm, bao gồm việc thay đổi nòng súng và một số bộ phận chính, để sử dụng hộp mực SuperShot 40. Nó cũng có thể được chuyển đổi để sử dụng hộp mực RARDEN 30×170 mm.

(Bài đăng đang chờ hoàn thiện)

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *