CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ (Military strategy)

Chiến lược quân sự (military strategy) là tập hợp các ý tưởng được các tổ chức quân sự thực hiện nhằm theo đuổi các mục tiêu chiến lược mong muốn. Bắt nguồn từ từ strategos trong tiếng Hy Lạp, thuật ngữ “strategy” (chiến lược), khi được sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ XVIII, được hiểu theo nghĩa hẹp là “nghệ thuật cấp tướng” hay “nghệ thuật sắp xếp” quân đội, liên quan đến việc lập kế hoạch và tiến hành các chiến dịch, việc di chuyển và bố trí lực lượng cũng như đánh lừa kẻ thù.

Cha đẻ của các nghiên cứu chiến lược hiện đại của phương Tây, Carl von Clausewitz (1780-1831), đã định nghĩa chiến lược quân sự là “việc sử dụng các trận đánh để đạt được mục đích của chiến tranh”. Định nghĩa của B. H. Liddell Hart ít chú trọng hơn đến các trận chiến, định nghĩa chiến lược là “nghệ thuật phân phối và áp dụng các phương tiện quân sự để hoàn thành mục đích của chính sách”. Do đó, cả hai đều đặt mục tiêu chính trị lên trên mục tiêu quân sự.

Tôn Tử (544-496 TCN) thường được coi là cha đẻ của chiến lược quân sự phương Đông và có ảnh hưởng lớn đến chiến thuật chiến tranh lịch sử và hiện đại của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Binh pháp Tôn Tử ngày càng phổ biến và được sử dụng thực tế trong xã hội phương Tây. Nó tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nỗ lực cạnh tranh ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ bao gồm văn hóa, chính trị và kinh doanh cũng như chiến tranh hiện đại. Chiến lược quân sự của phương Đông khác với phương Tây ở chỗ tập trung nhiều hơn vào chiến tranh bất đối xứng và đánh lừa. Arthashastra của Chanakya cũng là một bản tóm tắt chính trị và chiến lược quan trọng trong lịch sử Ấn Độ và châu Á.

Chiến lược khác với chiến dịchchiến thuật, ở chỗ chiến lược đó đề cập đến việc sử dụng toàn bộ khả năng quân sự của một quốc gia thông qua việc lập kế hoạch, phát triển và mua sắm ở cấp độ cao và dài hạn để đảm bảo an ninh hoặc chiến thắng. Chiến dịch và chiến thuật là nghệ thuật tổ chức lực lượng trên hoặc gần chiến trường để bảo đảm các mục tiêu như một phần của chiến lược quân sự rộng lớn hơn.

Nguyên tắc cơ bản

Chiến lược quân sự là việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc đấu giữa các nhóm đối thủ có vũ trang. Nó là một phần thuộc về chiến tranh và chính sách đối ngoại, đồng thời là công cụ chính để đảm bảo lợi ích quốc gia. Quan điểm của nó rộng hơn chiến thuật quân sự, bao gồm việc bố trí và điều động các đơn vị trên một vùng biển hoặc chiến trường cụ thể, nhưng kém rộng hơn so với đại chiến lược (grand strategy) hay còn gọi là chiến lược quốc gia, là chiến lược bao trùm của các tổ chức lớn nhất như quốc gia, liên minh hoặc liên minh quốc tế và liên quan đến việc sử dụng các nguồn lực ngoại giao, thông tin, quân sự và kinh tế. Chiến lược quân sự bao gồm việc sử dụng các nguồn lực quân sự như con người, trang thiết bị và thông tin để chống lại các nguồn lực của đối phương nhằm giành ưu thế hoặc làm giảm ý chí chiến đấu của đối phương, được phát triển thông qua các nguyên tắc khoa học quân sự.

Định nghĩa về chiến lược của NATO“trình bày cách thức phát triển và áp dụng sức mạnh quân sự để đạt được các mục tiêu quốc gia hoặc mục tiêu của một nhóm quốc gia”. Chiến lược có thể được chia thành “grand strategy” (đại chiến lược), phạm vi địa chính trị và “military strategy” (chiến lược quân sự) nhằm chuyển đổi các mục tiêu chính sách địa chính trị thành các mục tiêu và chiến dịch quân sự có thể đạt được. Nguyên soái Alanbrooke, Tổng tham mưu trưởng Hoàng gia và đồng chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Liên hợp Anh-Mỹ trong phần lớn thời gian của Thế chiến II, đã mô tả nghệ thuật chiến lược quân sự là: “xuất phát từ mục tiêu (chính sách) một loạt các mục tiêu quân sự cần đạt được: đánh giá các mục tiêu này theo các yêu cầu quân sự mà chúng tạo ra và các điều kiện tiên quyết mà việc đạt được mỗi mục tiêu có thể cần đến: đo lường các nguồn lực sẵn có và tiềm năng so với các yêu cầu và lập biểu đồ từ đó xử lý một mô hình ưu tiên mạch lạc và một tiến trình hành động hợp lý”. Thống chế Montgomery đã tóm tắt như sau: “Chiến lược là nghệ thuật phân bổ và áp dụng các phương tiện quân sự, chẳng hạn như lực lượng vũ trang và quân nhu, để hoàn thành các mục đích của chính sách. Chiến thuật có nghĩa là sự bố trí và kiểm soát các lực lượng quân sự và kỹ thuật trong thực tế chiến đấu. Nói ngắn gọn hơn: chiến lược là nghệ thuật tiến hành chiến tranh, chiến thuật là nghệ thuật chiến đấu”.

Bối cảnh

Chiến lược quân sự trong thế kỷ XIX vẫn được coi là một trong ba thứ “nghệ thuật” hay “khoa học” chi phối việc tiến hành chiến tranh; những thứ khác là chiến thuật, việc thực hiện kế hoạch và điều động lực lượng trong trận chiến, và hậu cần, duy trì quân đội. Quan điểm này đã thịnh hành từ thời La Mã, và ranh giới giữa chiến lược và chiến thuật vào thời điểm này rất mờ nhạt, và đôi khi việc phân loại một quyết định gần như là vấn đề của quan điểm cá nhân. Carnot, trong Chiến tranh Cách mạng Pháp cho rằng nó chỉ đơn giản liên quan đến việc tập trung quân đội.

Chiến lược và chiến thuật có liên quan chặt chẽ với nhau và tồn tại trên cùng một phạm vi liên tục; tư duy hiện đại đặt cấp độ chiến dịch giữa chúng. Tất cả đều liên quan đến khoảng cách, thời gian và lực lượng nhưng chiến lược có quy mô lớn, có thể tồn tại qua nhiều năm và mang tính xã hội trong khi chiến thuật có quy mô nhỏ và liên quan đến việc bố trí ít yếu tố hơn kéo dài hàng giờ đến hàng tuần. Ban đầu, chiến lược được hiểu là chi phối phần mở đầu của trận chiến trong khi chiến thuật kiểm soát việc thực hiện nó. Tuy nhiên, trong các cuộc chiến tranh thế giới của thế kỷ XX, sự khác biệt giữa cơ động và chiến đấu, chiến lược và chiến thuật đã mở rộng cùng với khả năng công nghệ và vận chuyển. Các chiến thuật từng thuộc quyền quản lý của một đại đội gồm kỵ binh sẽ được áp dụng cho một quân đội thiết giáp.

Người ta thường nói rằng nghệ thuật chiến lược xác định các mục tiêu cần đạt được trong một chiến dịch quân sự, trong khi chiến thuật xác định các phương pháp để đạt được các mục tiêu này. Mục tiêu chiến lược có thể là “Chúng tôi muốn chinh phục khu vực X” hoặc “Chúng tôi muốn ngăn chặn sự mở rộng thương mại thế giới của quốc gia Y ở hàng hóa Z”; trong khi các quyết định chiến thuật bao gồm một tuyên bố chung – ví dụ: “Chúng tôi sẽ thực hiện điều này bằng một cuộc xâm lược hải quân vào phía Bắc của quốc gia X”, “Chúng tôi sẽ phong tỏa các cảng của quốc gia Y”, cụ thể hơn là “Trung đội C sẽ tấn công trong khi trung đội D yểm trợ hỏa lực”.

Ở dạng thuần túy nhất, chiến lược chỉ giải quyết các vấn đề quân sự. Trong các xã hội trước đây, một vị vua hoặc một nhà lãnh đạo chính trị thường là người lãnh đạo quân sự. Nếu không, khoảng cách liên lạc giữa nhà lãnh đạo chính trị và quân sự sẽ rất nhỏ. Nhưng khi nhu cầu về một quân đội chuyên nghiệp ngày càng tăng, ranh giới giữa các chính trị gia và quân đội dần được thừa nhận. Trong nhiều trường hợp, người ta quyết định rằng cần phải có sự phân tách.

Như chính khách Pháp Georges Clemenceau đã nói, “Chiến tranh là một công việc quá quan trọng để giao cho binh lính”. Điều này đã dẫn đến khái niệm đại chiến lược (grand strategy) bao gồm việc quản lý tài nguyên của cả một quốc gia trong việc tiến hành chiến tranh. Trong môi trường của đại chiến lược, thành phần quân sự phần lớn được rút gọn thành chiến dịch chiến lược (operational strategy) – việc lập kế hoạch và kiểm soát các đơn vị quân đội lớn như các quân đoànsư đoàn. Khi quy mô và số lượng quân đội ngày càng tăng cũng như công nghệ liên lạc và kiểm soát được cải thiện, sự khác biệt giữa “chiến lược quân sự” và “đại chiến lược” co lại. Cơ bản của đại chiến lược là ngoại giao mà qua đó một quốc gia có thể hình thành các liên minh hoặc gây áp lực buộc một quốc gia khác phải tuân thủ, từ đó đạt được chiến thắng mà không cần dùng đến chiến đấu. Một yếu tố khác của đại chiến lược là quản lý hòa bình sau chiến tranh.

Như Clausewitz đã nêu, một chiến lược quân sự thành công có thể là một phương tiện để đạt được mục đích, nhưng bản thân nó không phải là mục đích. Có rất nhiều ví dụ trong lịch sử về chiến thắng trên chiến trường chưa chuyển thành các mục tiêu như hòa bình, an ninh hoặc hòa bình lâu dài.

Nguyên tắc

Nhiều nhà chiến lược quân sự đã cố gắng gói gọn một chiến lược thành công trong một loạt nguyên tắc. Tôn Tử đã xác định 13 nguyên tắc trong Binh pháp trong khi Napoléon liệt kê 115 câu châm ngôn. Tướng quân Nathan Bedford Forrest trong Nội chiến Hoa Kỳ chỉ có một mục tiêu duy nhất: “đến vị trí đầu tiên với nhiều người nhất”. Các khái niệm thiết yếu được đưa ra trong Sổ tay Hoạt động Quân sự Hiện trường của Quân đội Hoa Kỳ (FM 3–0) là:
– Loại mục tiêu (chỉ đạo mọi hoạt động quân sự hướng tới một mục tiêu được xác định rõ ràng, mang tính quyết định và có thể đạt được).
– Loại tấn công (chiếm giữ, khai thác thế chủ động).
– Loại đại chúng (tập trung sức mạnh chiến đấu tại địa điểm và thời gian quyết định).
– Loại hình kinh tế lực lượng (phân bổ sức mạnh chiến đấu thiết yếu tối thiểu cho các nỗ lực thứ yếu).
– Loại cơ động (đặt địch vào thế bất lợi thông qua việc vận dụng linh hoạt sức mạnh chiến đấu).
– Thống nhất về loại chỉ huy (đối với mọi mục tiêu, đảm bảo sự thống nhất nỗ lực dưới sự chỉ đạo của một người chỉ huy chịu trách nhiệm).
– Loại bảo mật (không bao giờ cho phép kẻ thù có được lợi thế bất ngờ).
– Loại bất ngờ (tấn công kẻ thù vào một thời điểm, tại một địa điểm hoặc theo cách mà chúng không chuẩn bị trước).
– Loại đơn giản (chuẩn bị các kế hoạch rõ ràng, không phức tạp và các mệnh lệnh rõ ràng, ngắn gọn để đảm bảo sự hiểu biết thấu đáo).

Theo Greene và Armstrong, một số nhà lập kế hoạch khẳng định việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản đảm bảo chiến thắng, trong khi những người khác cho rằng chiến tranh là không thể đoán trước và nhà chiến lược phải linh hoạt. Những người khác cho rằng khả năng dự đoán có thể tăng lên nếu các nhân vật chính nhìn nhận tình hình từ các phía khác trong một cuộc xung đột. Thống chế Bá tước Helmuth von Moltke thể hiện chiến lược như một hệ thống “đặc biệt phương tiện” theo đó một vị tướng phải hành động khi bị áp lực. Những nguyên tắc chiến lược cơ bản này vẫn tồn tại tương đối không thay đổi khi công nghệ chiến tranh phát triển.

Chiến lược (và chiến thuật) phải liên tục phát triển để đáp ứng những tiến bộ công nghệ. Một chiến lược thành công từ một thời đại có xu hướng được ưa chuộng lâu dài sau khi những phát triển mới về vũ khí quân sự và trang thiết bị quân sự đã khiến nó trở nên lỗi thời. Thế chiến I và ở một mức độ lớn hơn là Nội chiến Hoa Kỳ, đã chứng kiến ​​chiến thuật “tấn công bằng mọi giá” của Napoléon đọ sức với sức mạnh phòng thủ của chiến hào, súng máy và dây thép gai. Để phản ứng với kinh nghiệm của mình trong Thế chiến I, Pháp đã cố gắng sử dụng Phòng tuyến Maginot của mình để áp dụng các nguyên tắc về số lượng lớn và tính kinh tế của lực lượng, trong đó quân đội có thể tập trung ở phía bắc để tấn công ở đó trong khi Phòng tuyến đóng vai trò là lực lượng nhân lên ở phía bắc, về phía nam, cơ động và bảo toàn, bằng cách ngăn chặn quân Đức tiến thẳng từ Alsace đến Paris.

Phát triển

Cổ xưa

Các nguyên tắc của chiến lược quân sự đã xuất hiện ít nhất từ năm 500 TCN trong các tác phẩm của Tôn Tử và Chanakya. Các chiến dịch của Alexander Đại đế, Chandragupta Maurya, Hannibal, Tần Thủy Hoàng, Julius Caesar, Gia Cát Lượng, Khalid ibn al-Walid và đặc biệt là Cyrus Đại đế thể hiện sự hoạch định và di chuyển chiến lược. Mahan mô tả trong lời tựa của cuốn Ảnh hưởng của sức mạnh biển đối với lịch sử cách người La Mã sử dụng sức mạnh biển của họ để ngăn chặn một cách hiệu quả các tuyến đường biển liên lạc của Hannibal với Carthage; và do đó, thông qua chiến lược hàng hải, Hannibal đã bị loại khỏi Ý, mặc dù chưa bao giờ đánh bại ông ta ở đó bằng quân đoàn của họ.

Một trong những chiến lược này đã được thể hiện trong trận chiến giữa các thành bang Hy Lạp và Ba Tư. Trận Thermopylae trong đó lực lượng Hy Lạp đông hơn được coi là một chiến lược quân sự tốt. Lực lượng đồng minh của Hy Lạp cuối cùng đã thua trận, nhưng việc huấn luyện, sử dụng áo giáp và vị trí đã cho phép họ đánh bại nhiều quân Ba Tư trước khi thua cuộc. Cuối cùng, liên minh Hy Lạp thua trận nhưng không thua trận do chiến lược đó tiếp tục dẫn đến trận Plataea. Trận Plataea năm 479 TCN đã mang lại chiến thắng cho người Hy Lạp trước Ba Tư, điều này minh chứng rằng chiến lược quân sự cực kỳ có lợi để đánh bại nhiều kẻ thù.

Các chiến lược ban đầu bao gồm chiến lược tiêu diệt, kiệt sức, chiến tranh tiêu hao, hành động phóng hỏa, phong tỏa, chiến dịch du kích, lừa dối và nhử mồi. Sự khéo léo và lão luyện chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng, sự phù hợp và công nghệ. Các nhà chiến lược liên tục khai thác công nghệ ngày càng tiến bộ. Bản thân từ “chiến lược” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “στρατηγία”, “chức việc cấp tướng”, lần lượt từ “στρατηγός”, “thủ lĩnh hoặc chỉ huy của quân đội, tướng quân”, một từ ghép của “στρατός”, “quân đội, chủ nhà” + “ἀγός”, “thủ lĩnh, người đứng đầu”, lần lượt từ “ἄγω”, “dẫn đầu”. Không có bằng chứng nào cho thấy nó được sử dụng theo nghĩa hiện đại trong tiếng Hy Lạp cổ đại, nhưng chúng ta tìm thấy nó trong các tài liệu Byzantine từ thế kỷ thứ VI trở đi, và đáng chú ý nhất là trong tác phẩm được cho là của Hoàng đế Leo VI the Wise of Byzantium.

Trung cổ

Thành Cát Tư Hãn và người Mông Cổ

Để phản đối sự phát triển của châu Âu trong nghệ thuật chiến lược, hoàng đế Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn đưa ra một ví dụ hữu ích. Những thành công của Thành Cát Tư Hãn và của những người kế nhiệm ông đều dựa trên sự điều động và khủng bố. Trọng tâm chính trong cuộc tấn công chiến lược của Thành Cát Tư Hãn là tâm lý của quần chúng đối lập. Bằng cách thực hiện đều đặn và tỉ mỉ chiến lược này, Thành Cát Tư Hãn và con cháu của ông đã có thể chinh phục hầu hết lục địa Á-Âu. Nền tảng xây dựng nên quân đội của Thành Cát Tư Hãn và chiến lược của ông là lực lượng cung thủ cưỡi ngựa của bộ lạc, các phương pháp đốt đất, và, không kém phần quan trọng, là đàn ngựa khổng lồ của Mông Cổ.

Mỗi cung thủ có thêm ít nhất một con ngựa – trung bình mỗi người có năm con ngựa – do đó toàn bộ quân đội có thể di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Hơn nữa, vì sữa ngựa và máu ngựa là những thứ chủ yếu trong chế độ ăn uống của người Mông Cổ, đàn ngựa của Thành Cát Tư Hãn không chỉ đóng vai trò là phương tiện di chuyển mà còn là phương tiện duy trì hậu cần cho ông. Tất cả những thứ cần thiết khác sẽ bị kiếm ăn và cướp bóc. Những kẻ cướp bóc của Khan cũng mang theo những nơi trú ẩn di động, thê thiếp, người bán thịt và đầu bếp. Thông qua cơ động và tấn công liên tục, quân đội Trung Quốc, Ba Tư, Ả Rập và Đông Âu có thể bị căng thẳng cho đến khi sụp đổ, và sau đó bị tiêu diệt trong sự truy đuổi và bao vây.

So với quân đội của Thành Cát Tư Hãn, gần như tất cả các đội quân khác đều cồng kềnh và tương đối tĩnh. Phải đến tận thế kỷ XX, bất kỳ đội quân nào cũng có thể sánh kịp tốc độ triển khai quân đội của Thành Cát Tư Hãn. Khi đối đầu với một thành phố kiên cố, yêu cầu cơ động và tốc độ của người Mông Cổ đòi hỏi nó phải nhanh chóng bị khuất phục. Tại đây, nỗi kinh hoàng do danh tiếng đẫm máu của người Mông Cổ gây ra đã giúp đe dọa và khuất phục.

Chiến tranh sinh học nguyên thủy cũng vậy. Vũ khí trebuchet hoặc loại ballista khác sẽ được sử dụng để phóng chết người động vật và xác chết vào một thành phố bị bao vây, lây lan bệnh tật và cái chết, chẳng hạn như Bệnh dịch hạch đen. Nếu một thị trấn hoặc thành phố cụ thể làm mất lòng Hãn Mông Cổ, mọi người trong thành phố sẽ bị giết để làm gương cho tất cả các thành phố khác. Đây là chiến tranh tâm lý sớm.

Để đề cập đến chín nguyên tắc chiến lược được nêu ở trên, chiến lược của Mông Cổ hướng tới một mục tiêu (schwerpunkt (trọng tâm chính) đó là tinh thần và trạng thái tinh thần của dân đối lập) đạt được thông qua cuộc tấn công. Bản thân cuộc tấn công này được đặc trưng bởi sự tập trung lực lượng, cơ động, bất ngờ và đơn giản.

Thời kỳ đầu hiện đại

Năm 1520, cuốn Dell’arte della guerra (Nghệ thuật chiến tranh) của Niccolò Machiavelli đề cập đến mối quan hệ giữa các vấn đề dân sự và quân sự cũng như việc hình thành đại chiến lược. Trong Chiến tranh Ba mươi năm (1618-1648), Gustavus Adolphus của Thụy Điển đã thể hiện chiến lược tác chiến tiên tiến dẫn đến chiến thắng của ông trên đất của Đế chế La Mã Thần thánh. Phải đến thế kỷ XVIII, chiến lược quân sự mới được nghiên cứu nghiêm túc ở châu Âu. Từ này lần đầu tiên được sử dụng trong tiếng Đức với tên “Strategie” trong bản dịch Tactica của Leo VI năm 1777 bởi Johann von Bourscheid. Từ đó trở đi, việc sử dụng từ này lan rộng khắp phương Tây.

Trong Chiến tranh Bảy năm (1756-1763), Frederick Đại đế đã ứng biến một “chiến lược tiêu hao” để cầm chân đối thủ và bảo toàn quân lực lượng Phổ của mình. Bị Pháp, Áo, Nga và Thụy Điển tấn công từ mọi phía, Frederick đã khai thác vị trí trung tâm của mình, điều này giúp ông có thể di chuyển quân đội của mình dọc theo tuyến nội địa và tập trung chống lại từng đối thủ một. Không thể giành được chiến thắng, ông đã có thể ngăn chặn thất bại cho đến khi tìm ra giải pháp ngoại giao. “Chiến thắng” của Frederick dẫn đến tầm quan trọng to lớn được đặt vào “chiến lược hình học”, trong đó nhấn mạnh các đường cơ động, nhận thức về địa hình và sở hữu các điểm mạnh quan trọng.

Thời Napoléon

Chiến tranh Cách mạng Pháp và Chiến tranh Napoléon theo đuổi chiến lược quân sự cách mạng. Tác động của thời kỳ này vẫn còn được cảm nhận rõ ràng trong Nội chiến Hoa Kỳ và giai đoạn đầu của Thế chiến I.

Với sự ra đời của các loại vũ khí nhỏ rẻ tiền và sự gia tăng số lượng quân nhân nhập ngũ, quân đội đã phát triển nhanh chóng về quy mô và trở thành những đội hình đông đảo. Điều này đòi hỏi phải chia quân đội đầu tiên thành các sư đoàn và sau đó thành quân đoàn. Cùng với các sư đoàn còn có sư đoàn pháo binh; pháo hạng nhẹ, di động với tầm bắn và hỏa lực lớn. Đội hình cứng nhắc của lính giáo và lính ngự lâm bắn những loạt đạn lớn đã nhường chỗ cho bộ binh hạng nhẹ chiến đấu trong các đường giao tranh.

Napoléon I của Pháp đã lợi dụng những diễn biến này để theo đuổi một “trận chiến hủy diệt” hiệu quả. Napoléon luôn tìm cách đạt được quyết định trong trận chiến, với mục đích duy nhất là tiêu diệt hoàn toàn đối thủ của mình, thường đạt được thành công nhờ cơ động vượt trội. Với tư cách là người cai trị và tướng quân, ông xử lý đại chiến lược cũng như chiến lược tác chiến, sử dụng các biện pháp chính trị và kinh tế.

Mặc dù không phải là người sáng tạo ra các phương pháp mà ông đã sử dụng, nhưng Napoléon đã kết hợp một cách hiệu quả các giai đoạn điều động và chiến đấu tương đối vượt trội vào một sự kiện. Trước đó, Các tướng lĩnh đã coi cách tiếp cận trận chiến này là những sự kiện riêng biệt. Tuy nhiên, Napoléon đã sử dụng cách thức chiến đấu để quyết định trận chiến sẽ diễn ra như thế nào và ở đâu. Trận Austerlitz là một ví dụ hoàn hảo cho cách điều động này. Napoléon rút lui khỏi thế mạnh để kéo đối thủ tiến lên và dụ hắn tấn công bên sườn, làm suy yếu trung tâm của hắn. Điều này cho phép quân đội Pháp chia cắt quân đội đồng minh và giành được chiến thắng.

Napoléon đã sử dụng hai chiến lược chính để tiếp cận trận chiến. “Manoeuvre De Derrière” của ông (di chuyển về phía sau) nhằm mục đích đặt Quân đội Pháp vượt qua đường liên lạc của kẻ thù. Điều này buộc đối phương phải hành quân đến chiến đấu với Napoléon hoặc cố gắng tìm đường thoát thân xung quanh quân đội. Bằng cách bố trí quân đội của mình ở phía sau, nguồn cung cấp và thông tin liên lạc của đối thủ sẽ bị cắt đứt. Điều này có tác động tiêu cực đến tinh thần của kẻ thù. Một khi đã tham gia, trận chiến sẽ là một trận chiến mà đối thủ của anh không thể nào đánh bại được. Điều này cũng cho phép Napoléon chọn nhiều góc chiến đấu vào địa điểm chiến đấu. Ban đầu, việc thiếu tập trung lực lượng đã giúp ích cho việc tìm kiếm thức ăn và tìm cách đánh lạc hướng kẻ thù về vị trí và ý định thực sự của chúng.

Cách tiếp cận trận chiến “gián tiếp” cũng cho phép Napoléon phá vỡ đội hình tuyến tính được quân đội đồng minh sử dụng. Khi trận đánh diễn ra, địch điều động lực lượng dự bị để ổn định tình hình, Napoléon sẽ bất ngờ tung đội hình bên sườn tấn công địch. Đối thủ của anh ta, bất ngờ phải đối mặt với một mối đe dọa mới và với ít quân dự bị, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm suy yếu khu vực gần đội hình bên sườn nhất và dàn trận ở một góc vuông nhằm cố gắng ngăn chặn mối đe dọa mới này. Một khi điều này xảy ra, Napoléon sẽ tập trung lực lượng dự bị của mình ở bản lề của góc vuông đó và phát động một cuộc tấn công dữ dội để phá vỡ phòng tuyến. Sự đứt gãy trong phòng tuyến của kẻ thù cho phép kỵ binh của Napoléon tràn vào cả hai phòng tuyến và cuộn chúng lại khiến đối thủ của ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng hoặc bỏ chạy.

Chiến lược thứ hai được Napoléon I của Pháp sử dụng khi đối đầu với hai hoặc nhiều quân địch là sử dụng vị trí trung tâm. Điều này cho phép Napoléon tiến hành chia cắt quân địch. Sau đó, ông sẽ sử dụng một phần lực lượng của mình để che đậy một đội quân trong khi phần lớn hơn sẽ áp đảo và đánh bại đội quân thứ hai một cách nhanh chóng. Sau đó, ông sẽ hành quân đến đạo quân thứ hai, để lại một phần để truy đuổi đạo quân thứ nhất và lặp lại các cuộc hành quân (chia để trị). Điều này được thiết kế để đạt được sự tập trung quân số cao nhất vào trận chiến chính đồng thời hạn chế khả năng tiếp viện của kẻ thù trong trận chiến quan trọng. Vị trí trung tâm quả thực có điểm yếu là không thể phát huy hết sức mạnh truy đuổi của địch vì đạo quân thứ hai cần được chú ý. Napoléon đã sử dụng chiến lược vị trí trung tâm trong Trận Waterloo.

Waterloo

Napoléon đeo mặt nạ Wellington và tập trung chống lại quân đội Phổ, và sau khi Trận Ligny giành chiến thắng, Napoléon đã cố gắng làm điều tương tự với quân đội Đồng minh/Anh đóng quân ngay phía nam Waterloo. Cấp dưới của ông đã không thể che giấu quân đội Phổ bại trận, những người đã tăng cường trận Waterloo kịp thời để đánh bại Napoléon và chấm dứt sự thống trị của ông ở châu Âu.

Có thể nói rằng Quân đội Phổ dưới quyền Blücher đã sử dụng “cơ động derrière” chống lại Napoléon, người bất ngờ bị đặt vào thế phải phản ứng trước mối đe dọa mới của kẻ thù.

Những chiến thắng chiến lược thực tế của Napoléon, liên tục lãnh đạo các lực lượng nhỏ hơn để đánh bại các lực lượng lớn hơn, đã truyền cảm hứng cho một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới về chiến lược quân sự. Đặc biệt, các đối thủ của ông mong muốn phát triển nền tảng kiến ​​thức trong lĩnh vực này để cho phép họ chống lại một cá nhân bậc thầy với một nhóm sĩ quan có năng lực cao, Bộ Tổng tham mưu. Hai học trò quan trọng nhất trong công việc của ông là Carl von Clausewitz, một người Phổ có nền tảng về triết học, và Antoine-Henri Jomini, từng là một trong những sĩ quan tham mưu của Napoléon.

Một ngoại lệ đáng chú ý đối với chiến lược tiêu diệt của Napoléon và tiền thân của chiến tranh chiến hào là Phòng tuyến Torres Vedras trong Chiến tranh Bán đảo. Quân đội Pháp sống xa đất liền và khi đối mặt với một tuyến công sự mà họ không thể vượt qua được, họ không thể tiếp tục tiến công và buộc phải rút lui khi đã tiêu thụ hết lương thực của khu vực phía trước phòng tuyến.

Chiến dịch Bán đảo đáng chú ý vì sự phát triển của một phương pháp chiến tranh khác hầu như không được chú ý vào thời điểm đó, nhưng sẽ trở nên phổ biến hơn nhiều trong thế kỷ XX. Đó là sự viện trợ và khuyến khích mà người Anh dành cho người Tây Ban Nha để quấy rối người Pháp đằng sau phòng tuyến của họ, khiến họ phung phí phần lớn tài sản của quân đội Iberia vào việc bảo vệ đường liên lạc của quân đội. Đây là một động thái rất hiệu quả về mặt chi phí đối với người Anh, vì việc hỗ trợ quân nổi dậy Tây Ban Nha tốn ít hơn nhiều so với việc trang bị và trả tiền cho các đơn vị quân đội chính quy của Anh để giao chiến với cùng một số lượng quân Pháp.

Vì quân đội Anh có thể nhỏ hơn tương ứng nên có thể tiếp tế cho quân đội của mình bằng đường biển và đường bộ mà không cần phải sống ngoài đất liền như thông lệ vào thời điểm đó. Hơn nữa, vì họ không phải kiếm ăn nên họ không gây phản cảm với người dân địa phương và do đó không phải đồn trú trên các đường liên lạc của mình ở mức độ như người Pháp đã làm. Vì vậy, chiến lược hỗ trợ các đồng minh dân sự Tây Ban Nha của họ trong hoạt động du kích hay “chiến tranh nhỏ” mang lại lợi ích cho người Anh về nhiều mặt, nhưng không phải tất cả đều rõ ràng ngay lập tức.

Clausewitz và Jomini

Cuốn sách Về chiến tranh của Clausewitz đã trở thành tài liệu tham khảo được kính trọng về chiến lược, liên quan đến lãnh đạo chính trị cũng như quân sự. Khẳng định nổi tiếng nhất của ông là: “Chiến tranh không chỉ đơn thuần là một hành động chính trị mà còn là một công cụ chính trị thực sự, là sự tiếp nối chính sách bằng những phương tiện khác”.

Đối với Clausewitz, chiến tranh trước hết là một hành động chính trị, và do đó mục đích của mọi chiến lược là đạt được mục tiêu chính trị mà nhà nước đang tìm cách hoàn thành. Do đó, Clausewitz đã lập luận nổi tiếng rằng chiến tranh là “sự tiếp tục của chính trị bằng các phương tiện khác”, và do đó, lập luận rằng lượng vũ lực mà nhà nước sử dụng sẽ và phải tỷ lệ thuận với bất kỳ mục tiêu chính trị nào mà nhà nước đang tìm cách đạt được thông qua chiến tranh. Clausewitz tiếp tục bác bỏ “hình học” như một yếu tố không quan trọng trong chiến lược, thay vào đó tin rằng lý tưởng nhất là tất cả các cuộc chiến tranh nên tuân theo khái niệm chiến thắng của Napoléon thông qua một trận chiến quyết định tiêu diệt và tiêu diệt lực lượng đối phương bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, ông cũng nhận ra rằng lý tưởng của ông về cách tiến hành chiến tranh không phải lúc nào cũng thực tế trên thực tế và chiến tranh hạn chế có thể ảnh hưởng đến chính sách bằng cách làm suy yếu phe đối lập thông qua một “chiến lược tiêu hao”.

Ngược lại với Clausewitz, Antoine-Henri Jomini chủ yếu xử lý các vấn đề về chiến lược, lập kế hoạch hoạt động và trí thông minh, việc tiến hành chiến dịch và “generalship” (chức vụ trưởng) chứ không phải là “statesmanship” (nghệ thuật lãnh đạo). Ông đề xuất rằng chiến thắng có thể đạt được bằng cách chiếm lãnh thổ của kẻ thù thay vì tiêu diệt quân đội của hắn.

Như vậy, những cân nhắc về mặt hình học là điểm nổi bật trong lý thuyết chiến lược của ông. Hai nguyên tắc chiến lược cơ bản của Jomini là tập trung chống lại từng phần lực lượng địch tại một thời điểm và tấn công vào mục tiêu mang tính quyết định nhất. Clausewitz và Jomini được yêu cầu đọc đối với sĩ quan quân đội chuyên nghiệp ngày nay.

Kỉ nguyên công nghiệp

Sự phát triển của chiến lược quân sự tiếp tục diễn ra trong Nội chiến Hoa Kỳ (1861-1865). Việc thực hành chiến lược đã được nâng cao bởi các tướng như Robert E. Lee, Ulysses S. Grant và William Tecumseh Sherman, tất cả đều chịu ảnh hưởng từ những chiến công của Napoléon (Thomas “Stonewall” Jackson được cho là đã mang theo một cuốn sách gồm những câu cách ngôn của Napoléon).

Tuy nhiên, việc tuân thủ các nguyên tắc của Napoléon trước những tiến bộ công nghệ như súng trường nạp đạn bộ binh tầm xa và súng bi mini thường dẫn đến hậu quả tai hại cho cả lực lượng và dân chúng của cả Liên minh và Liên minh miền Nam. Thời gian và không gian diễn ra chiến tranh cũng thay đổi. Đường sắt cho phép lực lượng lớn di chuyển nhanh chóng nhưng việc điều động bị hạn chế ở những hành lang hẹp, dễ bị tổn thương. Năng lượng hơi nước và tàu bọc thép đã thay đổi hoạt động vận tải và chiến đấu trên biển. Điện báo mới được phát minh cho phép liên lạc nhanh hơn giữa quân đội và trụ sở chính của họ. Chiến đấu vẫn thường được tiến hành bởi các sư đoàn đối lập với các đường giao tranh trên chiến trường nông thôn, các cuộc giao tranh hải quân bạo lực bằng thuyền buồm trang bị đại bác hoặc tàu chạy bằng hơi nước và tấn công vào lực lượng quân sự bảo vệ một thị trấn.

Vẫn còn chỗ cho những chiến thắng trong chiến lược điều động như Cuộc tiến quân ra biển của Sherman năm 1864, nhưng những chiến thắng này phụ thuộc vào việc kẻ thù không sẵn sàng cố thủ. Về cuối cuộc chiến, đặc biệt là trong việc bảo vệ các mục tiêu cố định như trong các trận chiến ở Cold Harbor và Vicksburg, mạng lưới chiến hào báo trước Thế chiến I. Nhiều bài học về Nội chiến Hoa Kỳ đã bị lãng quên trong các cuộc chiến như Áo-Phổ. Chiến tranh hay Chiến tranh Pháp-Phổ, sự điều động đã thắng thế.

Trong giai đoạn trước Thế chiến I, hai trong số những nhà chiến lược có ảnh hưởng nhất là các tướng Phổ, Helmuth von Moltke và Alfred von Schlieffen. Dưới thời Moltke, quân đội Phổ đã giành được chiến thắng trong Chiến tranh Áo-Phổ (1866) và Chiến tranh Pháp-Phổ (1870-1871), chiến dịch sau này được nhiều người coi là một ví dụ điển hình về quan niệm và thực hiện chiến lược quân sự.

Ngoài việc khai thác đường sắt và đường cao tốc để điều động, Moltke còn khai thác điện báo để điều khiển các đội quân lớn. Ông nhận ra sự cần thiết phải giao quyền kiểm soát cho các chỉ huy cấp dưới và ban hành chỉ thị hơn là mệnh lệnh cụ thể. Moltke được nhớ đến nhiều nhất với tư cách là một chiến lược gia vì niềm tin vào sự cần thiết của sự linh hoạt và rằng không có kế hoạch nào, dù được chuẩn bị tốt đến đâu, có thể đảm bảo tồn tại sau lần chạm trán đầu tiên với kẻ thù.

Thống chế Schlieffen kế nhiệm Moltke và chỉ đạo việc lập kế hoạch của Đức trước Thế chiến I. Ông ủng hộ “chiến lược hủy diệt” nhưng đã phải đối mặt với một cuộc chiến trên hai mặt trận chống lại phe đối lập vượt trội về số lượng. Chiến lược mà ông xây dựng là Kế hoạch Schlieffen, phòng thủ ở phía đông trong khi tập trung giành chiến thắng quyết định ở phía tây, sau đó quân Đức sẽ tiến tới tấn công ở phía đông. Bị ảnh hưởng bởi thành công của Hannibal trong Trận Cannae, Schlieffen đã lên kế hoạch cho một trận chiến bao vây lớn duy nhất, qua đó tiêu diệt kẻ thù của mình.

Một chiến lược gia người Đức khác trong thời kỳ này là Hans Delbrück, người đã mở rộng khái niệm “chiến tranh hạn chế” của Clausewitz; để đưa ra lý thuyết về “chiến lược cạn kiệt”. Lý thuyết của ông đã thách thức tư duy quân sự phổ biến thời bấy giờ vốn thiên về chiến thắng trong trận chiến, nhưng Thế chiến I sẽ sớm chứng minh những sai sót của một “chiến lược hủy diệt” thiếu suy nghĩ.

Vào thời điểm công nghiệp hóa đang thay đổi nhanh chóng công nghệ hải quân, một chiến lược gia người Mỹ, Alfred Thayer Mahan, gần như một mình đảm nhận lĩnh vực hải quân. chiến lược hải quân cập nhật. Bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc chiến lược của Jomini, ông thấy rằng trong các cuộc chiến sắp tới, nơi mà chiến lược kinh tế có thể quan trọng như chiến lược quân sự, việc kiểm soát biển đã mang lại quyền kiểm soát thương mại và các nguồn lực cần thiết để tiến hành chiến tranh. Mahan thúc đẩy khái niệm “hải quân lớn”; và quan điểm theo chủ nghĩa bành trướng, trong đó việc phòng thủ đạt được bằng cách kiểm soát các đường tiếp cận trên biển thay vì củng cố bờ biển. Các lý thuyết của ông đã góp phần vào cuộc chạy đua vũ trang của hải quân từ năm 1898 đến năm 1914.

Thế chiến I

Khi bắt đầu Thế chiến I, chiến lược bị chi phối bởi tư duy tấn công thịnh hành từ năm 1870, bất chấp những trải nghiệm gần đây hơn về Chiến tranh Boer lần thứ hai (1899-1902) và Chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905), nơi súng máy đã thể hiện khả năng phòng thủ của mình. Đến cuối năm 1914, Mặt trận phía Tây rơi vào bế tắc và mọi khả năng điều động chiến lược đều bị mất. Các chiến binh đã sử dụng “chiến lược tiêu hao”. Trận chiến của Đức tại Verdun, của Anh trên Somme và tại Passchendaele là một trong những trận chiến quy mô rộng đầu tiên nhằm tiêu diệt kẻ thù. Tiêu hao rất nhiều thời gian nên thời gian của các trận chiến trong Thế chiến I thường kéo dài hàng tuần, hàng tháng. Vấn đề về tiêu hao là việc sử dụng các tuyến phòng thủ kiên cố theo chiều sâu thường yêu cầu tỷ lệ 10 kẻ tấn công trên 1 quân phòng thủ, hoặc mức độ yểm trợ của pháo binh, điều này đơn giản là không khả thi cho đến cuối năm 1917, để có bất kỳ cơ hội chiến thắng hợp lý nào. Khả năng quân phòng thủ di chuyển bằng cách sử dụng các tuyến bên trong đã ngăn cản khả năng khai thác triệt để bất kỳ bước đột phá nào với trình độ công nghệ có thể đạt được khi đó.

Có lẽ khía cạnh gây tranh cãi nhất về chiến lược trong Thế chiến I là sự khác biệt giữa người Anh và “phương Tây”; quan điểm (do Thống chế Haig nắm giữ) và quan điểm “Phương Đông” điều đầu tiên là mọi nỗ lực nên hướng vào Quân đội Đức, điều sau là công việc hữu ích hơn có thể được thực hiện bằng cách tấn công các đồng minh của Đức. Thuật ngữ “knocking away the props” (đánh bật đạo cụ); đã được sử dụng, có lẽ là do thực tế là tất cả các đồng minh của Đức đều nằm ở phía nam (tức là “bên dưới”) nó trên bản đồ. Những người ủng hộ quan điểm phương Tây đưa ra quan điểm rằng các đồng minh của Đức đã hơn một lần được cứu thoát khỏi thảm họa hoặc có khả năng tự đứng vững hoặc thu được lợi ích đáng kể nhờ cung cấp quân đội, vũ khí hoặc cố vấn quân sự của Đức, trong khi những đồng minh đó không bao giờ cung cấp một chức năng tương tự cho Đức. Nghĩa là, chính Đức là chỗ dựa, và các đồng minh của họ (đặc biệt là Bulgaria và Áo-Hungary) đã không phải chịu những thất bại đáng kể cho đến khi khả năng viện trợ của Đức bị suy giảm nghiêm trọng.

Trên các mặt trận khác, vẫn còn chỗ cho việc sử dụng chiến lược cơ động. Người Đức đã thực hiện một trận tiêu diệt hoàn hảo chống lại người Nga trong Trận Tannenberg. Năm 1915, Anh và Pháp phát động Chiến dịch Dardanelles có thiện chí nhưng kém hiệu quả và cuối cùng không có kết quả, kết hợp sức mạnh hải quân và đổ bộ, trong nỗ lực hỗ trợ đồng minh Nga của họ và đánh bật Đế chế Ottoman ra khỏi cuộc chiến. Chiến dịch Palestine do kỵ binh thống trị, phát triển mạnh ở địa hình địa phương, người Anh đã đạt được hai chiến thắng đột phá tại Gaza (1917) và Megiddo (1918). Đại tá T. E. Lawrence và các sĩ quan người Anh khác đã lãnh đạo quân bất thường Ả Rập trong một chiến dịch du kích chống lại quân Ottoman, sử dụng chiến lược và chiến thuật được phát triển trong Chiến tranh Boer.

Thế chiến I đã chứng kiến những đội quân ở quy mô chưa từng có trước đây. Người Anh, vốn luôn dựa vào lực lượng hải quân hùng mạnh và quân đội chính quy nhỏ, đã buộc phải tiến hành mở rộng quân đội nhanh chóng. Điều này vượt xa tốc độ đào tạo các tướng lĩnh và sĩ quan tham mưu có khả năng đối phó với một lực lượng khổng lồ như vậy, đồng thời lấn át khả năng của ngành công nghiệp Anh trong việc trang bị cho lực lượng này những vũ khí cần thiết và đầy đủ đạn dược chất lượng cao cho đến cuối cuộc chiến. Tiến bộ công nghệ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược: trinh sát trên không, kỹ thuật pháo binh, khí độc, ô tô và xe tăng (mặc dù các loại xe tăng, ngay cả khi chiến tranh kết thúc, vẫn còn ở giai đoạn sơ khai), điện thoại và điện báo vô tuyến.

Hơn các cuộc chiến tranh trước đây, chiến lược quân sự trong Thế chiến I được chỉ đạo bởi đại chiến lược của liên minh các quốc gia; một bên là Đồng minh và một bên là Các cường quốc trung tâm. Xã hội và nền kinh tế được huy động cho chiến tranh tổng lực. Các cuộc tấn công vào nền kinh tế của kẻ thù bao gồm việc Anh sử dụng phong tỏa hải quân và Đức sử dụng chiến tranh tàu ngầm chống lại vận chuyển cho người bán.

Sự thống nhất chỉ huy đã trở thành một vấn đề khi các quốc gia khác nhau bắt đầu phối hợp tấn công và phòng thủ. Dưới áp lực của các cuộc tấn công có sức tàn phá khủng khiếp của quân Đức bắt đầu vào ngày 21/3/1918, Entente cuối cùng đã ổn định dưới quyền Thống chế Ferdinand Foch. Người Đức nhìn chung lãnh đạo các cường quốc trung tâm, mặc dù quyền lực của Đức suy giảm và các tuyến chỉ huy trở nên rối rắm vào cuối chiến tranh.

Chiến lược của Thế chiến I bị chi phối bởi “tinh thần tấn công”, nơi các tướng lĩnh gần như sử dụng đến chủ nghĩa thần bí về “thái độ” cá nhân của một người lính để phá vỡ thế bế tắc; điều này không dẫn đến gì ngoài cuộc tàn sát đẫm máu khi quân đội ở hàng ngũ gần sử dụng súng máy. Mỗi bên phát triển một luận điểm thay thế. Người Anh dưới thời Winston Churchill đã phát triển chiến tranh xe tăng và cuối cùng họ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến. Người Đức đã phát triển một “học thuyết về quyền tự chủ”, tiền thân của cả chiến thuật blitzkrieg và bộ binh hiện đại, sử dụng các nhóm lính xung kích, những người sẽ tiến lên theo các nhóm nhỏ hỗ trợ lẫn nhau từ nơi này đến nơi khác với “quyền tự chủ” để khai thác bất kỳ điểm yếu nào mà họ phát hiện ra trong hệ thống phòng thủ của đối phương. Hầu như tất cả các chỉ huy blitzkrieg trong Thế chiến II, đặc biệt là Erwin Rommel, đều là lính xung kích trong Thế chiến I. Sau Hiệp ước Brest-Litovsk, Đức phát động và gần như thành công trong một cuộc tấn công cuối cùng. Tuy nhiên, chiến thuật tự chủ mới bộc lộ điểm yếu về mặt điều phối, chỉ đạo tổng thể. Cuộc tấn công tháng 3, nhằm mục đích chia rẽ quân đội Pháp và Anh, tấn công quân sau và tiêu diệt quân này, mất phương hướng và bị thúc đẩy bởi lợi ích lãnh thổ, mục đích ban đầu của nó bị bỏ quên.

Thế chiến I kết thúc khi khả năng chiến đấu của quân đội Đức trở nên suy giảm đến mức Đức yêu cầu điều kiện hòa bình. Quân đội Đức, kiệt sức trước những nỗ lực của các cuộc tấn công tháng 3 và chán nản vì thất bại, lần đầu tiên bị đánh bại nặng nề trong Trận Amiens (8-11/8/1918) và quân Đức bước vào cuộc tổng nổi dậy vì thiếu lương thực và nền kinh tế bị tàn phá. Chiến thắng dành cho Bên tham gia gần như đã được đảm bảo vào thời điểm đó, và thực tế về sự bất lực về quân sự của Đức đã được thể hiện rõ trong 100 ngày sau đó. Vào thời điểm này, Entente đã đảo ngược những thành tựu mà quân Đức đã đạt được trong nửa đầu năm, và Quân đội Anh (do người Canada và người Úc dẫn đầu) cuối cùng đã phá vỡ hệ thống phòng thủ Hindenburg.

Mặc dù các phương pháp của ông còn bị nghi ngờ, Thống chế Haig của Anh cuối cùng đã được chứng minh là đúng trong tầm nhìn chiến lược tổng thể của ông: “Chúng ta không thể hy vọng giành chiến thắng cho đến khi đánh bại được Quân đội Đức”. Vào cuối cuộc chiến, những đội quân giỏi nhất của Đức đã chết và số còn lại phải chịu áp lực liên tục lên tất cả các khu vực của Mặt trận phía Tây, hậu quả một phần là nguồn cung cấp quân tiếp viện mới của Mỹ gần như vô tận (mà quân Đức không thể sánh kịp) và một phần của ngành công nghiệp cuối cùng đã cung cấp hỏa lực cho quân đội Entente đang suy yếu để thay thế những người mà họ thiếu (trong khi Đức muốn có đủ loại vật tư do bị phong tỏa hải quân). Do đó, các tuyến nội địa trở nên vô nghĩa vì Đức không còn gì để cung cấp cho các đồng minh của mình. Các đạo cụ cuối cùng đã rơi xuống, nhưng chỉ vì bản thân chúng không còn được hỗ trợ nữa.

Vai trò của xe tăng trong chiến lược Thế chiến I thường chưa được hiểu rõ. Những người ủng hộ nó coi nó là vũ khí chiến thắng, và nhiều nhà quan sát kể từ đó đã cáo buộc các chỉ huy cấp cao (đặc biệt là người Anh) đã thiển cận trong vấn đề này, đặc biệt là khi xét đến những gì xe tăng đã đạt được kể từ đó. Tuy nhiên, cần phải lưu ý đến những hạn chế của xe tăng trong Thế chiến I do giới hạn của công nghệ kỹ thuật hiện đại đặt ra. Chúng chậm chạp (con người có thể chạy và thường đi bộ nhanh hơn); dễ bị tổn thương (trước pháo binh) do kích thước, sự vụng về và không có khả năng mang áo giáp chống lại bất cứ thứ gì ngoại trừ đạn súng trường và súng máy; cực kỳ khó chịu (điều kiện bên trong chúng thường khiến kíp vận hành mất khả năng làm việc vì khói và nhiệt động cơ, đồng thời khiến một số người phát điên vì tiếng ồn); và thường không đáng tin cậy (thường không đạt được mục tiêu do lỗi động cơ hoặc bánh xích). Đây là yếu tố đằng sau việc giữ lại một lượng lớn kỵ binh dường như vô tâm, mà ngay cả vào năm 1918, với quân đội được cơ giới hóa hoàn toàn, vẫn là lực lượng vũ trang duy nhất có khả năng di chuyển nhanh hơn đáng kể so với lính bộ binh đi bộ. Phải đến khi công nghệ liên quan (về kỹ thuật và liên lạc) trưởng thành giữa các cuộc chiến tranh thì xe tăng và máy bay mới có thể được rèn luyện thành lực lượng phối hợp cần thiết để thực sự khôi phục khả năng cơ động trong chiến tranh.

Nội chiến

Trong những năm sau Thế chiến I, hai trong số những công nghệ được đưa ra trong cuộc xung đột đó là máy bay và xe tăng đã trở thành đối tượng nghiên cứu chiến lược.

Nhà lý luận hàng đầu về sức mạnh không quân là tướng người Ý Giulio Douhet, những người tin rằng các cuộc chiến trong tương lai sẽ thắng hoặc thua trên không. Lực lượng không quân sẽ tiến hành tấn công và vai trò của lực lượng mặt đất sẽ chỉ mang tính phòng thủ. Học thuyết của Douhet về ném bom chiến lược có nghĩa là tấn công vào trung tâm của kẻ thù – các thành phố, ngành công nghiệp và thông tin liên lạc của đối phương. Sức mạnh không quân do đó sẽ làm giảm ý chí và khả năng chiến đấu của kẻ thù. Vào thời điểm này, ý tưởng về tàu sân bay và khả năng của nó cũng bắt đầu thay đổi tư duy ở những quốc gia có hạm đội lớn, nhưng không nơi nào nhiều như Nhật Bản. Anh và Mỹ dường như đã coi tàu sân bay như một vũ khí phòng thủ, và thiết kế của họ phản ánh điều này; Hải quân Đế quốc Nhật Bản dường như đã phát triển một chiến lược tấn công mới dựa trên khả năng triển khai sức mạnh mà chiến lược này có thể thực hiện được.

Tướng Anh J. F. C. Fuller, kiến ​​trúc sư của trận chiến xe tăng vĩ đại đầu tiên tại Cambrai, và người cùng thời với ông, B. H. Liddell Hart, là một trong những người ủng hộ nổi bật nhất việc cơ giới hóa và cơ giới hóa quân đội ở Anh. Ở Đức, các nhóm nghiên cứu được thành lập bởi Hans von Seeckt, chỉ huy của Reichswehr Truppenamt, về 57 lĩnh vực chiến lược và chiến thuật học hỏi từ Thế chiến I và điều chỉnh chiến lược để tránh tình trạng bế tắc và sau đó là thất bại mà họ phải gánh chịu. Tất cả dường như đã nhìn thấy giá trị chiến lược sốc của khả năng di chuyển và những khả năng mới có thể thực hiện được nhờ lực lượng cơ giới. Cả hai đều thấy rằng xe chiến đấu bọc thép đã thể hiện được hỏa lực, tính cơ động và khả năng bảo vệ. Người Đức dường như đã nhìn thấy rõ hơn sự cần thiết phải làm cho tất cả các chi nhánh của Quân đội trở nên cơ động nhất có thể để tối đa hóa kết quả của chiến lược này. Nó sẽ vô hiệu hóa khả năng phòng thủ tĩnh của chiến hào và súng máy, đồng thời khôi phục các nguyên tắc chiến lược về cơ động và tấn công. Tuy nhiên, Quân đội Anh mới là trích dẫn duy nhất về một khẩu pháo thực sự được cơ giới hóa vào đầu Thế chiến II, người Đức vẫn dựa vào sức kéo của ngựa cho phần lớn pháo binh của họ.

Thiếu tá người Đức sáng tạo (sau này là Tướng) Heinz Guderian đã phát triển phần cơ giới hóa của chiến lược này với tư cách là người đứng đầu một trong các nhóm Truppenamt và có thể đã kết hợp các ý tưởng của Fuller và Liddell Hart để khuếch đại hiệu ứng Blitzkrieg đột phá mà Đức đã sử dụng để chống lại Ba Lan trong 1939 và sau đó chống lại Pháp vào năm 1940. Pháp, vẫn cam kết thực hiện các chiến lược cố định trong Thế chiến I, đã hoàn toàn bất ngờ và bị choáng ngợp trước học thuyết vũ khí tổng hợp cơ động của Đức và Quân đoàn Thiết giáp của Guderian.

Thay đổi công nghệ có tác động to lớn đến chiến lược nhưng ít ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo. Việc sử dụng điện báo và đài phát thanh mới hơn, cùng với giao thông vận tải được cải tiến, đã được kích hoạt sự di chuyển nhanh chóng của số lượng lớn đàn ông. Một trong những yếu tố then chốt của Đức trong chiến tranh cơ động là việc sử dụng sóng vô tuyến, nơi chúng được lắp vào mọi xe tăng. Tuy nhiên, số lượng quân nhân mà một sĩ quan có thể kiểm soát một cách hiệu quả đã giảm đi. Sự gia tăng quy mô của quân đội dẫn đến sự gia tăng số lượng sĩ quan. Mặc dù cấp bậc sĩ quan trong Quân đội Hoa Kỳ đã tăng lên, nhưng trong quân đội Đức, tỷ lệ sĩ quan trên tổng số quân nhân vẫn ổn định.

Thế chiến II

Đức

Tiền chiến

Nước Đức trong thời kỳ giữa các cuộc chiến có mục tiêu chiến lược chính là tái lập nước Đức thành một cường quốc châu Âu và hủy bỏ hoàn toàn hiệp ước Versailles năm 1919. Sau khi Adolf Hitler và Đảng Quốc xã lên nắm quyền vào năm 1933, các mục tiêu chính trị của Đức cũng bao gồm tích lũy Lebensraum (“Không gian sống”) cho “chủng tộc” người Đức và loại bỏ chủ nghĩa cộng sản với tư cách là đối thủ chính trị của chủ nghĩa Quốc xã. Việc tiêu diệt người Do Thái ở châu Âu, mặc dù không hẳn là một mục tiêu chiến lược, nhưng lại là một mục tiêu chính trị của chế độ Đức Quốc xã gắn liền với tầm nhìn về một châu Âu do Đức thống trị, và đặc biệt là với Kế hoạch chung Ost về một miền đông đông dân mà Đức có thể thuộc địa hóa.

Cho đến giữa những năm 1930, khả năng thực hiện những mục tiêu này của Đức bị hạn chế do vị thế kinh tế và quân sự suy yếu. Chiến lược của Hitler liên quan đến việc xây dựng sức mạnh quân sự và kinh tế của Đức thông qua việc tái vũ trang, đồng thời tìm cách tránh một cuộc chiến tranh sớm bằng can dự ngoại giao với Pháp, Anh và (sau này) là Liên Xô (Hiệp ước Stalin-Hitler tháng 8/1939). Từng người một, Hitler đã bác bỏ thành công các điều khoản trong hiệp ước Versailles, sử dụng tài ngoại giao khéo léo để tránh gây ra chiến tranh. Sau khi bắt đầu tái vũ trang công khai vào năm 1935, ông đã tiến hành tái chiếm Rhineland vào năm 1936, và sau đó là sáp nhập ngoại giao Áo (Anschluss) và Tiệp Khắc vào năm 1938 và 1939 (Thỏa thuận Munich, tháng 9/1938). Chiến lược chính trị mạo hiểm này tỏ ra thành công bước đầu, củng cố sự ủng hộ trong nước cho chế độ Đức Quốc xã và củng cố đáng kể vị thế chiến lược của Đức.

Nhưng việc thôn tính Tiệp Khắc vào tháng 3/1939, vi phạm Thỏa thuận Munich được ký chỉ vài tháng trước đó, đã buộc phải thay đổi quan hệ Pháp-Anh chính sách từ việc nhấn mạnh vào việc tránh chiến tranh (Nhân nhượng) đến nhấn mạnh vào việc chuẩn bị chiến tranh, trong đó đặc điểm quan trọng là tuyên bố Pháp-Anh đảm bảo cho nền độc lập của Ba Lan. Khi Đức xâm lược Ba Lan vào tháng 9/1939, Anh và Pháp tuyên chiến (3/9/1939).

Chiến lược chiến tranh

Chiến lược chiến tranh của Hitler được trình bày trong Mein Kampf (1925/1926). Việc Hitler có ý định chinh phục toàn cầu hay chỉ đơn thuần là chinh phục châu Âu hay liệu ông ta có kế hoạch chiến tranh từ trước hay không vẫn còn đang được tranh luận. Trong Mein Kampf, Hitler đã tưởng tượng ra một cuộc chiến ngắn chống lại Pháp và sau đó là cuộc chinh phục Liên Xô. Ông đã sai lầm khi cho rằng Anh sẽ là đồng minh của Đức ở phía tây để chống lại Pháp, và vì vậy ông không lường trước được một cuộc chiến tranh kéo dài ở phía tây.

Khi Thế chiến II bắt đầu với Pháp và Anh là đồng minh, chiến lược của Đức nhằm giành chiến thắng trong một cuộc chiến ngắn ở Pháp và buộc Anh phải ngồi vào bàn đàm phán. Sau cuộc chinh phục Pháp vào tháng 5 đến tháng 6/1940, việc Churchill từ chối đầu hàng hoặc đàm phán về những điều kiện có lợi cho Đức đã khiến canh bạc của Đức gặp nguy hiểm. Đức không thể sánh ngang với Anh trên biển khơi và chưa chuẩn bị quân đội cho các hoạt động xuyên eo biển Manche. Thay vào đó, Wehrmacht hy vọng bóp nghẹt nền kinh tế Anh thông qua thành công trong Trận Đại Tây Dương (1939-1945) và Trận chiến nước Anh (1940).

Tháng 6/1941, Đức xâm chiếm Liên Xô (Chiến dịch Barbarossa) để thực hiện phần thứ hai trong chiến lược của Hitler. Kế hoạch chiến dịch dự kiến ​​​​đánh bại Liên Xô trong một chiến dịch mùa hè / mùa thu duy nhất, nhưng Barbarossa đã không đạt được bất kỳ mục tiêu chính nào. Vào tháng 12/1941 Nhật Bản tấn công Hoa Kỳ và Đức tuyên chiến với Hoa Kỳ ngay sau đó. Trong suốt mùa hè và mùa thu năm 1942, chiến lược giành chiến thắng trong cuộc chiến của Đức vẫn dựa trên việc đánh bại Liên Xô.

Anh quốc

Kể từ khi Entente Cordiale giành chiến thắng trong Thế chiến I, chiến lược chiến tranh lục địa của Anh dựa trên liên minh với Pháp và sau đó là những nỗ lực không thành công nhằm lôi kéo Phát xít Ý và Liên Xô trong nỗ lực kiềm chế Đức. Đối mặt với sự trỗi dậy quyền lực của Hitler trên lục địa vào năm 1933 và suy yếu về kinh tế do Đại suy thoái, Vương quốc Anh ban đầu tìm cách tránh hoặc trì hoãn chiến tranh thông qua ngoại giao (Xoa dịu), đồng thời tái vũ trang (Chính sách Châu Âu của Neville Chamberlain). Nhấn mạnh vào việc tái vũ trang cho các lực lượng không quân với quan điểm rằng những lực lượng này sẽ hữu ích nhất trong bất kỳ cuộc chiến nào trong tương lai với Đức.

Đến năm 1939, nỗ lực ngăn chặn chiến tranh của Đồng minh đã thất bại và Đức đã ký liên minh với cả Ý (Hiệp ước thép) và Liên Xô (Hiệp ước Molotov-Ribbentrop). Vào tháng 8/1939, trong nỗ lực cuối cùng nhằm kiềm chế Đức, Anh và Pháp đã bảo đảm nền độc lập của Ba Lan (liên minh quân sự Anh-Ba Lan).

Khi chiến tranh bùng nổ vào tháng 9/1939, công việc tái vũ trang của Anh vẫn chưa hoàn tất, mặc dù Lực lượng Không quân Hoàng gia đã được mở rộng đáng kể và các chương trình về máy bay và thiết bị mới như hệ thống phòng thủ radar sắp thành hiện thực. Anh vẫn không có khả năng thực hiện các hoạt động tấn công ngoại trừ ném bom chiến lược, và điều này tương đối kém hiệu quả trong thời kỳ đầu chiến tranh.

Sau sự sụp đổ của Pháp vào giữa năm 1940 và việc Ý tham chiến theo phe Trục, Anh và các đồng minh thuộc Khối thịnh vượng chung của nước này nhận thấy mình đơn độc trước hầu hết châu Âu. Chiến lược của Anh là chiến lược sống còn, bảo vệ quần đảo Anh một cách trực tiếp trong Trận chiến của Anh và gián tiếp bằng cách đánh bại Đức trong Trận Đại Tây Dương và các cường quốc phe Trục tổng hợp trong Chiến dịch Bắc Phi. Trong suốt thời kỳ này, và cho đến khi Đức xâm lược Liên Xô vào tháng 6/1941, không có khả năng Anh chiến thắng trong cuộc chiến một mình, và vì vậy Chiến lược lớn của Anh nhằm mục đích đưa Hoa Kỳ tham chiến theo phe đồng minh. Thủ tướng Churchill đã dành phần lớn nỗ lực ngoại giao của mình cho mục tiêu này. Vào tháng 8/1941, tại Hội nghị Đại Tây Dương ông đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt trong cuộc gặp đầu tiên trong nhiều cuộc gặp thời chiến, trong đó chiến lược chiến tranh của đồng minh đã được cùng nhau quyết định.

Vào tháng 12/1941, sau cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng, Hoa Kỳ tham chiến. Anh lúc này cũng đang có chiến tranh với đế quốc Nhật Bản, lực lượng của nước này đã nhanh chóng đánh bại lực lượng Anh ở châu Á, chiếm được Hồng Kông, Malaya, Singapore và Miến Điện. Tuy nhiên, Churchill bày tỏ quan điểm rằng với việc Mỹ tham chiến, chiến thắng cuối cùng đã được đảm bảo cho quân Đồng minh. “Tất cả những việc còn lại chỉ đơn thuần là việc sử dụng đúng sức mạnh áp đảo”. Từ thời điểm này trở đi, chiến lược của Đồng minh, ngoài Liên Xô, tốt hơn nên được coi là Chiến lược chung của Đồng minh.

Đồng minh châu Âu

Vào tháng 12/1941, tại Hội nghị Arcadia, các nhà lãnh đạo Đồng minh đã đồng ý với “Đức trước nhất” nguyên tắc theo đó Đức phải bị đánh bại trước tiên và sau đó là Nhật Bản. Tuy nhiên, các lực lượng trên bộ của Đồng minh sẽ không có khả năng xâm chiếm lục địa châu Âu trong nhiều năm, ngay cả khi Joseph Stalin gây áp lực lên các đồng minh phương Tây để giảm bớt áp lực lên Mặt trận phía đông. Hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Liên Xô là một yếu tố quan trọng trong chiến lược của Đồng minh và viện trợ đáng kể đã được chuyển đến Liên Xô thông qua chương trình Lend-Lease.

Chiến lược chiến tranh, và đặc biệt là ném bom chiến lược, là một thành phần hỗ trợ trong chiến lược của Đồng minh. Trong suốt năm 1942 và 1943, quân Đồng minh dần giành chiến thắng trên biển và trên không, phong tỏa Đức và buộc nước này phải thực hiện chiến dịch ném bom chiến lược ngày càng hiệu quả Chiến lược Ném bom trong Thế chiến II.

Vào tháng 1/1943, tại Hội nghị Casablanca, quân Đồng minh đồng ý yêu cầu phe Trục đầu hàng vô điều kiện, một mục đích chiến tranh ngụ ý chiếm đóng thực tế nước Đức bằng lực lượng trên bộ. Trong khi xây dựng sức mạnh cho cuộc xâm lược lục địa châu Âu, quân Đồng minh theo đuổi chiến lược gián tiếp bằng cách xâm chiếm châu Âu từ phía Nam. Sau khi đánh bại lực lượng Trục ở Bắc Phi (cuộc xâm lược Bắc Phi của Pháp), Sicily và miền nam nước Ý bị xâm lược, dẫn đến sự thất bại của Phát xít Ý. Churchill đặc biệt ủng hộ chiến lược miền Nam, nhằm tấn công “phần dưới mềm” của Trục Châu Âu thông qua Ý, Hy Lạp và Balkan trong một chiến lược tương tự như ý tưởng “đánh bật lực lượng hỗ trợ” trong Thế chiến I. Roosevelt ủng hộ cách tiếp cận trực tiếp hơn qua Bắc Âu, và với Cuộc xâm lược Normandy vào tháng 6/1944, trọng tâm nỗ lực của Đồng minh chuyển sang cuộc chinh phục trực tiếp vào Đức.

Từ năm 1944, khi thất bại của Đức ngày càng trở nên không thể tránh khỏi, hình dáng của châu Âu thời hậu chiến đã có tầm quan trọng lớn hơn trong chiến lược của Đồng minh. Tại Hội nghị Quebec lần thứ hai vào tháng 9/1944, quân Đồng minh đã đồng ý chia cắt và phi công nghiệp hóa một nước Đức bại trận để khiến nước này vĩnh viễn không thể tiến hành Chiến tranh theo Kế hoạch Morgenthau. Sau chiến tranh, kế hoạch này bị bỏ dở vì không thể thực hiện được. Tại Hội nghị Tehran, chiến lược của Đồng minh đã thông qua thành phần chính cuối cùng của nó với việc chấp nhận các điều kiện của Liên Xô về phạm vi ảnh hưởng ở Đông Âu, bao gồm Đông Đức và Berlin.

Liên Xô

Chiến lược ban đầu của Liên Xô nhằm tránh hoặc trì hoãn chiến tranh, đồng thời phát triển quyền kiểm soát nhà nước của chính quyền trung ương và mở rộng cơ sở công nghiệp. Nền kinh tế và quân sự của Liên Xô tuy yếu kém nhưng phát triển nhanh chóng trong quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ. Liên Xô đã công khai thù địch với Đức Quốc xã trong phần lớn thời kỳ trước chiến tranh, nhưng sự thất bại trong việc xoa dịu đã thuyết phục Stalin rằng quân Đồng minh đang tích cực tìm kiếm một cuộc chiến tranh Xô-Đức. Chính phủ Liên Xô nghi ngờ rằng có thể tránh được một cuộc chiến tranh chống lại Đức. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn được tiếp tục nhằm ít nhất là câu giờ và cho phép Liên Xô bảo vệ biên giới Xô-Đức thông qua việc mở rộng và gây áp lực lên các quốc gia quan trọng về mặt chiến lược được coi là có thể là đồng minh của Đức trong một cuộc chiến trong tương lai. Theo quan điểm của họ, việc ký kết Hiệp ước Molotov-Ribbentrop mang lại cho Liên Xô quyền tự do ngăn chặn hành động thù địch từ các quốc gia dọc biên giới phía Tây của mình.

Cuộc xâm lược trong chiến dịch Barbarossa năm 1941 diễn ra sớm hơn dự kiến ​​của giới lãnh đạo Liên Xô, dẫn đến tổn thất thảm khốc cho hơn 4 triệu binh sĩ người Liên Xô bị giết hoặc bị bắt. Tuy nhiên, Liên Xô đã ngăn chặn được bước tiến của quân Đức ở ngoại ô Moscow và Leningrad. Với các điệp viên cung cấp thông tin chắc chắn rằng quân Nhật ở vùng viễn đông sẽ không tấn công Siberia, Liên Xô có thể điều động một số lượng lớn lực lượng có kinh nghiệm từ vùng viễn đông, và vào Mùa đông năm 1941/1942, họ đã sử dụng số quân này để phản công Cụm tập đoàn quân trung tâm Đức ở phía trước Moscow.

Khi quân đội đang bị đánh bại và phải rút lui trong cuộc tấn công ban đầu, một chiến dịch khổng lồ đã được tổ chức để di chuyển năng lực kinh tế từ các khu vực phía Tây sắp bị tràn ngập đến các khu vực phía Đông ở dãy Urals và Trung Á đã nằm ngoài tầm với của quân Đức. Toàn bộ nhà máy, bao gồm cả lực lượng lao động của họ, chỉ đơn giản là bị di dời, và những gì không thể lấy được sẽ bị phá hủy (“đất cháy”). Kết quả là, mặc dù quân Đức chiếm được những vùng lãnh thổ rộng lớn nhưng tiềm năng sản xuất của nền kinh tế Liên Xô không bị tổn hại tương ứng và các nhà máy nhanh chóng chuyển sang sản xuất hàng loạt thiết bị quân sự. Ngay cả trước chiến tranh, quá trình công nghiệp hóa của Liên Xô đã đưa GDP của Liên Xô lên mức gần tương đương với Đức. Mặc dù một phần đáng kể dân cư đô thị đã bị Đức bắt trong chiến dịch năm 1941, nền kinh tế Liên Xô ngay lập tức rơi vào tình trạng chiến tranh tổng lực và nhanh chóng vượt xa nền kinh tế Đức về trang thiết bị chiến tranh.

Rõ ràng là cuộc chiến ở phía đông sẽ vô cùng tàn khốc và toàn diện. Do đó, chiến lược của Liên Xô nhằm mục đích bảo vệ nhà nước, bằng bất cứ giá nào, và sau đó là đánh bại và chinh phục nước Đức cuối cùng. Chiến lược này đã thành công. Đến năm 1943, Liên Xô tự tin vào chiến thắng cuối cùng và mục tiêu mới trong chiến lược của Liên Xô là đảm bảo một châu Âu thuận lợi sau chiến tranh. Tại Hội nghị Tehran năm 1943, Stalin đã bảo đảm sự chấp nhận một phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô dưới sự ảnh hưởng từ các đồng minh phương Tây của ông.

Nhật Bản

Chiến lược của Nhật Bản trong Thế chiến II được thúc đẩy bởi hai yếu tố: mong muốn mở rộng lãnh thổ của họ trên lục địa châu Á (Trung Quốc và Mãn Châu) và nhu cầu đảm bảo nguồn cung cấp tài nguyên thô mà họ không có bản thân họ, đặc biệt là dầu mỏ. Vì nhiệm vụ của họ sau lần đầu tiên (chinh phục các tỉnh của Trung Quốc) đã gây nguy hiểm cho lần sau (một tẩy chay dầu mỏ của Hoa Kỳ và các đồng minh), Chính phủ Nhật Bản không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chinh phục các nguồn dầu mỏ ở Đông Nam Á. Vì những nơi này do đồng minh của Mỹ kiểm soát nên chiến tranh với Mỹ được coi là không thể tránh khỏi; do đó, các nhà lãnh đạo Nhật Bản quyết định tốt nhất là giáng một đòn nặng nề vào Mỹ trước. Việc này được thực hiện trong cuộc tấn công Trân Châu Cảng, làm tê liệt hạm đội chiến đấu của Mỹ.

Nhật Bản hy vọng Mỹ sẽ mất nhiều thời gian để tái thiết, đến khi có thể quay trở lại Thái Bình Dương, Nhật Bản sẽ coi cán cân quyền lực mới là một sự việc đã rồi, và đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng đã không tiêu diệt được các mục tiêu quan trọng (tàu sân bay và quan trọng nhất là khả năng của Nhật Bản trong việc giữ các căn cứ trên đảo, tàu ngầm) và bỏ qua các tàu khác (bể chứa dầu, nhà máy điện), do đó Hải quân Hoa Kỳ không đủ yếu để buộc phải rút lui. Hiệu ứng tâm lý cũng khiến dân chúng và lực lượng vũ trang Mỹ phải huy động toàn lực cho chiến tranh. Đông Nam Á nhanh chóng bị chinh phục (Philippines, Đông Dương, Malaysia và Đông Ấn Hà Lan). Sau khi lực lượng tàu sân bay quan trọng của Nhật Bản bị tiêu diệt trong Trận Midway, quân Nhật phải chuyển sang thế phòng thủ cứng rắn mà họ đã duy trì trong suốt trận chiến phần còn lại của cuộc chiến.

Hoa Kỳ

Với việc cả Nhật Bản và Mỹ đang chiến đấu trên hai mặt trận (đối đầu nhau ở Thái Bình Dương, đồng thời chống lại Mỹ ở Châu Âu và Nhật Bản ở Trung Quốc), sức mạnh kinh tế lớn hơn nhiều của Mỹ đã cho phép lực lượng Mỹ thay thế trận chiến tổn thất nhanh hơn đáng kể và cuối cùng là vượt qua quân Nhật. Trong một số trận chiến bằng tàu sân bay, quân Nhật đã chiếm thế chủ động, và sau Trận Midway, hải quân Nhật Bản trở nên bất lực, tạo điều kiện thuận lợi cho quân Mỹ ưu thế hải quân rộng lớn.

Sau khi quân Nhật buộc phải vào thế phòng thủ vào nửa cuối năm 1942, người Mỹ phải đối mặt với các đơn vị đồn trú kiên cố trên các hòn đảo nhỏ. Họ quyết định thực hiện chiến lược “nhảy đảo”, để yên những đơn vị đồn trú mạnh nhất, chỉ cắt đứt nguồn cung cấp của họ thông qua các cuộc phong tỏa và bắn phá của hải quân, đồng thời đảm bảo an ninh cho họ. thay vào đó là các căn cứ hoạt động trên các hòn đảo được phòng thủ yếu ớt. Đáng chú ý nhất trong số các trận chiến trên đảo này là Trận Iwo Jima, nơi chiến thắng của Mỹ mở đường cho ném bom từ trên không vào đất liền Nhật Bản, mà đỉnh điểm là vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki và Đánh bom Tokyo buộc Nhật Bản phải đầu hàng.

Australia (Úc)

Mối quan hệ lịch sử của Australia với Anh có nghĩa là khi Thế chiến II bắt đầu, quân đội của Australia đã được gửi ra nước ngoài để góp phần vào các trận chiến ở châu Âu. Nỗi sợ hãi từ phía bắc đã bị đánh giá thấp đến mức khi bùng nổ chiến tranh mở với Nhật Bản, bản thân Úc rất dễ bị xâm lược (các kế hoạch xâm lược có thể đã được bộ chỉ huy cấp cao của Nhật Bản xem xét, mặc dù có sự phản đối mạnh mẽ). Chính sách của Úc hoàn toàn dựa vào phòng thủ trong nước sau các cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng và các tài sản của Anh ở Nam Thái Bình Dương. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Anh, Thủ tướng Úc John Curtin đã triệu hồi hầu hết quân đội khỏi cuộc xung đột ở châu Âu để bảo vệ quốc gia.

Học thuyết phòng thủ của Úc đã chứng kiến ​​một chiến dịch ác liệt diễn ra dọc theo đường mòn Kokoda ở Mới Ghi-nê. Chiến dịch này tìm cách kéo dài hơn nữa các tuyến tiếp tế của Nhật Bản, ngăn chặn cuộc xâm lược vào đất liền Úc cho đến khi quân Mỹ mới xuất hiện và sự trở lại của những người lính Úc dày dạn kinh nghiệm từ châu Âu. Đây có thể được coi là một biến thể của chiến lược chiến tranh tiêu hao, trong đó người phòng thủ – vì cần thiết – phải cầm chân kẻ xâm lược ở một tuyến phòng thủ bán tĩnh, thay vì lùi lại khi đối mặt với quân số vượt trội. Phương pháp này hoàn toàn trái ngược với chính sách thiêu đốt của Nga chống lại Napoléon vào năm 1812, khi quân phòng thủ nhường lãnh thổ quê hương để tránh trận chiến mở màn. Trong cả hai trường hợp, việc thiếu tiếp tế đã thành công trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công sau những nỗ lực phòng thủ toàn diện.

Chiến lược của Trung Quốc Cộng sản

Lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã phát triển một chiến lược quân sự gọi là chiến tranh nhân dân. Nó nhằm mục đích tạo ra và duy trì sự ủng hộ của người dân địa phương, đồng thời lôi kéo kẻ thù vào sâu trong nội địa, nơi lực lượng áp dụng chiến lược sẽ tiêu diệt chúng thông qua sự kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến tranh thông thường.

Chiến lược này lần đầu tiên được những người Cộng sản sử dụng để chống lại lực lượng của Chính phủ Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo trong Nội chiến Trung Quốc vào những năm 1930. Trong và sau Cuộc Vạn lý Trường chinh gian khổ, lực lượng Cộng sản, vốn đã suy kiệt nghiêm trọng do kiệt sức về thể chất, bệnh tật và chiến tranh, có nguy cơ bị tiêu diệt bởi lực lượng Quốc dân đảng đang truy đuổi. Sau đó, Mao thuyết phục các quan chức chính trị cấp cao khác trong đảng giành được sự ủng hộ của người dân địa phương trong khi chiến đấu theo đường lên phía bắc từ lực lượng Quốc dân đảng. Ngay sau đó, ông đưa ra khái niệm về chiến tranh nhân dân, hứa hẹn các chương trình cải cách ruộng đất cho người dân địa phương và xử tử các địa chủ địa phương ở những khu vực mà Cộng sản kiểm soát. Sử dụng chiến lược này không chỉ ngăn chặn sự sụp đổ của giới lãnh đạo Cộng sản mà còn nâng cao sự ủng hộ của quần chúng trên khắp Trung Quốc, điều này cuối cùng cho phép họ nắm quyền kiểm soát toàn bộ lục địa Trung Quốc.

Chiến tranh nhân dân không chỉ là chiến lược quân sự mà còn là chiến lược chính trị. Trong công thức ban đầu của Mao Trạch Đông, chiến tranh nhân dân khai thác một số lợi thế mà một phong trào cách mạng nhỏ có được trước quyền lực của chính phủ bao gồm một đội quân lớn và được trang bị tốt. Chiến tranh nhân dân về mặt chiến lược tránh những trận đánh quyết định, vì lực lượng quân sự nhỏ bé của họ sẽ dễ dàng bị đánh tan tác trong một cuộc đối đầu toàn diện với quân đội của chính phủ. Thay vào đó, nó thiên về chiến lược chiến tranh kéo dài gồm ba giai đoạn, chỉ tham gia vào những trận chiến được lựa chọn cẩn thận và có thể giành chiến thắng trên thực tế. Dựa vào người dân địa phương và sử dụng các đơn vị quân đội nhỏ, đảm bảo rằng có ít vấn đề liên quan đến hậu cần và vật tư.

Ở giai đoạn một, lực lượng cách mạng đóng quân ở vùng sâu vùng xa có địa hình đồi núi, rừng rậm, địch yếu và cố gắng thiết lập một thành trì địa phương được gọi là căn cứ cách mạng diện tích. Khi quyền lực ngày càng lớn, nó bước vào giai đoạn hai, thiết lập các khu vực căn cứ cách mạng khác, nơi nó có thể thực thi quyền lực cai trị và giành được sự ủng hộ của nhân dân thông qua các chương trình chính trị, chẳng hạn như cải cách ruộng đất. Cuối cùng ở giai đoạn ba, phong trào có đủ sức mạnh để bao vây và chiếm các thành phố có quy mô ngày càng lớn, cho đến khi giành được quyền lực trên toàn quốc.

Trong Hồng quân Trung Quốc, sau này được gọi là Quân đội Giải phóng Nhân dân, khái niệm về Nhân dân; Chiến tranh là cơ sở của chiến lược chống lại lực lượng Nhật Bản và Quốc dân đảng, cũng như chống lại một cuộc xâm lược giả định của Nga vào Trung Quốc. Khái niệm chiến tranh nhân dân trở nên ít quan trọng hơn với sự sụp đổ của Liên Xô và khả năng xung đột với Hoa Kỳ về Đài Loan ngày càng tăng.

Chiến lược này được sử dụng vào đầu những năm 1950 bởi Quân tình nguyện nhân dân được thành lập vội vàng trong Chiến tranh Triều Tiên, nhằm thu hút sự ủng hộ của người dân địa phương Hàn Quốc nhằm giành chiến thắng trong cuộc chiến bằng cách thúc đẩy Liên hợp quốc lực lượng từ bán đảo. Trong các trận đánh ở thung lũng sông Chongchon và Hồ Changjin, quân đội đã sử dụng chiến thuật du kích toàn diện, theo học thuyết chiến tranh nhân dân. Tuy nhiên, khi họ tiến về miền Nam theo mệnh lệnh nghiêm khắc của Mao sau những chiến thắng quyết định ở miền bắc Triều Tiên, họ đã gặp phải những người thờ ơ và đôi khi người dân miền Nam thù địch, dù bị đe dọa nhưng không sẵn sàng giúp đỡ họ. Điều này đã ngăn cản họ đánh bại lực lượng Liên hợp quốc tại Triều Tiên và sau chiến thắng nhọc nhằn tại Trận Seoul lần thứ ba, họ đã bị đánh bại ngay từ đầu bởi Lực lượng Liên Hiệp Quốc kết thúc Chiến dịch giai đoạn thứ ba. Sau đó, cuộc chiến trở thành cuộc đối đầu bế tắc kéo dài hai năm giữa các lực lượng đối lập. Vì vậy, nhiều năm sau chiến tranh, chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu một loạt hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa quân đội, điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn khái niệm về chiến lược, và trong những năm 1980 và 1990, khái niệm về chiến tranh nhân dân đã được thay đổi để bao gồm những vấn đề cấp cao hơn. vũ khí công nghệ.

Chiến lược chiến tranh nhân dân cũng được áp dụng ở các nước trên thế giới như Cuba, Nicaragua, Nepal, Philippines, Vương quốc Anh (nơi IRA đang nổi dậy ở Bắc Ireland và áp dụng chiến lược này vào chiến tranh đô thị) và các nơi khác. Chiến tranh nhân dân ở ba quốc gia đầu tiên được đề cập đã thành công một cách ngoạn mục, đánh dấu sự chuyển đổi chính phủ ở các quốc gia này, trong khi ở những nơi khác như Peru thì lại không thành công. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh nhân dân ở Philippines vốn được Quân đội Nhân dân Mới nổi dậy sử dụng từ lâu đã khiến cuộc nổi dậy của Cộng sản ở đó trở thành cuộc nổi dậy kéo dài nhất trong lịch sử thế giới. Ở Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc nổi dậy vẫn đang diễn ra và quân nổi dậy sử dụng chiến lược này.

Chiến tranh Lạnh

Chiến lược của Chiến tranh Lạnh là ngăn chặn, và đó là một thế hệ bị thống trị bởi mối đe dọa hủy diệt toàn bộ thế giới thông qua việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Răn đe là một phần của ngăn chặn thông qua đe dọa trả thù trước nguy cơ đảm bảo hủy diệt lẫn nhau. Kết quả là, đây cũng là một cuộc chiến trong đó các cuộc tấn công không được trao đổi giữa hai đối thủ chính là Hoa Kỳ và Liên Xô. Thay vào đó, cuộc chiến được tiến hành thông qua lực lượng ủy nhiệm. Thay vì chỉ giới hạn ở Châu Âu hay Thái Bình Dương, toàn bộ thế giới là chiến trường, với các quốc gia chứ không phải quân đội đóng vai trò là người chơi chính. Quy tắc bất biến duy nhất là quân đội Liên Xô và Hoa Kỳ không thể chiến đấu công khai với nhau. Chiến lược quân sự có sự tham gia của các cường quốc lưỡng cực với các chủ thể toàn cầu có thể tấn công đối thủ bằng sự hủy diệt gây suy yếu quốc gia chỉ trong vài phút từ đất liền, trên không và trên biển.

Với sự ra đời của vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể tự quyết định một cuộc chiến, các chiến lược đã chuyển từ việc tập trung vào việc áp dụng các biện pháp thông thường vũ khí để tập trung nhiều hơn vào gián điệp và đánh giá tình báo, đặc biệt là sau vụ tấn công vạch trần gián điệp nguyên tử.

Sự khác biệt giữa chiến thuật, chiến lược và đại chiến lược bắt đầu tan biến trong Chiến tranh Lạnh khi công nghệ chỉ huy và liên lạc được cải thiện ở mức độ lớn hơn trong các lực lượng vũ trang thế giới thứ nhất. Các lực lượng vũ trang thế giới thứ ba do hai siêu cường kiểm soát đã tìm ra đại chiến lược đó, chiến lược và chiến thuật, nếu có, ngày càng xa nhau hơn khi quyền chỉ huy quân đội rơi vào quyền kiểm soát của các thủ lĩnh siêu cường.

Những chiến binh lạnh lùng của Mỹ như Dean Acheson và George C. Marshall nhanh chóng nhận ra rằng chìa khóa dẫn đến chiến thắng là sự thất bại về kinh tế của Liên Xô. Liên Xô đã áp dụng tư thế tích cực của chủ nghĩa bành trướng Cộng sản sau khi Thế chiến II kết thúc, với việc Hoa Kỳ và lực lượng hải quân hùng mạnh của nước này nhanh chóng nhận ra rằng họ phải tích cực bảo vệ phần lớn thế giới khỏi Liên Xô và sự lan rộng của chủ nghĩa Cộng sản.

Chiến lược trong Chiến tranh Lạnh cũng giải quyết vấn đề tấn công và trả đũa hạt nhân. Hoa Kỳ và NATO duy trì chính sách tấn công đầu tiên có giới hạn trong suốt Chiến tranh Lạnh. Trong trường hợp Liên Xô tấn công Mặt trận phía Tây, dẫn đến đột phá, Hoa Kỳ sẽ sử dụng chiến thuật vũ khí hạt nhân để ngăn chặn cuộc tấn công. Liên Xô sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công hạt nhân tổng lực, dẫn đến một cuộc tấn công tương tự từ Hoa Kỳ, với tất cả những hậu quả mà cuộc trao đổi sẽ gây ra.

Ngược lại, chiến lược của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh bị chi phối bởi mong muốn ngăn chặn, bằng mọi giá, sự tái diễn của cuộc xâm lược đất Nga. Trên danh nghĩa, Liên Xô đã áp dụng chính sách không sử dụng trước, mà trên thực tế là một thái độ phát động cảnh báo. Ngoài ra, Liên Xô đã thích nghi ở một mức độ nào đó với những thay đổi phổ biến trong chính sách chiến lược của NATO được chia theo các thời kỳ như:

– Chiến lược trả đũa ồ ạt (стратегия массированного возмездия) thập niên 1950.

– Chiến lược phản ứng linh hoạt (стратегия гибкого реагирования) thập niên 1960.

– Chiến lược ngăn chặn và đe dọa thực tế (стратегия реалистического устрашения или сдерживания) thập niên 1970.

– Chiến lược đối đầu trực tiếp (стратегия прямого противоборства) thập niên 1980, một trong những yếu tố của chiến lược này đã trở thành loại vũ khí nhắm mục tiêu có độ chính xác cao mới, hiệu quả cao.

– Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (còn được gọi là “Chiến tranh giữa các vì sao” (стратегическая оборонная инициатива – СОИ) những năm 1980, đã trở thành một phần cốt lõi của học thuyết chiến lược dựa trên Ngăn chặn Phòng thủ.

Chiến tranh thế giới thứ ba hạt nhân toàn diện giữa NATO và Hiệp ước Warsaw đã không diễn ra. Hoa Kỳ gần đây (tháng 4/2010) đã thừa nhận một cách tiếp cận mới đối với chính sách hạt nhân của mình, trong đó mô tả mục đích của vũ khí là “chủ yếu” hoặc “cơ bản” để ngăn chặn hoặc đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân.

Hậu Chiến tranh Lạnh

Chiến lược thời hậu Chiến tranh Lạnh được định hình bởi tình hình địa chính trị toàn cầu: một số cường quốc hùng mạnh trong một mạng lưới đa cực được cho là đã bị thống trị bởi vị thế siêu cường của Hoa Kỳ, quốc gia ngày càng dựa vào công nghệ tiên tiến để giảm thiểu thương vong và nâng cao hiệu quả. Những bước nhảy vọt về công nghệ do Cách mạng Kỹ thuật số mang lại là rất cần thiết cho chiến lược của Hoa Kỳ.

Khoảng cách trong chiến lược ngày nay (theo quan điểm của phương Tây) nằm ở cái mà người Mỹ gọi là “chiến tranh bất đối xứng”: cuộc chiến chống lại lực lượng du kích bằng lực lượng vũ trang quốc gia thông thường. Bộ ba chiến lược cổ điển về chính trị/quân sự/dân cư rất yếu trước cuộc chiến kéo dài của các lực lượng bán quân sự như Quân đội Cộng hòa Ireland lâm thời, Hezbollah, ETA, Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Al-Qaeda. Khả năng của các lực lượng thông thường trong việc mang lại lợi ích (hiệu quả) từ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ của họ phần lớn bị vô hiệu hóa do những khó khăn trong việc phân biệt và tách các chiến binh khỏi dân chúng mà họ ẩn náu trong đại đội. Việc các chính trị gia sử dụng quân đội cho các khu vực cảnh sát được coi là căn cứ của những người du kích này đã khiến họ trở thành mục tiêu, điều này cuối cùng làm suy yếu sự ủng hộ của dân chúng nơi họ đến và những giá trị mà họ đại diện.

Các bên xung đột tự coi mình là yếu kém hơn nhiều hoặc tạm thời có thể áp dụng chiến lược “thu mình” – chứng kiến Iraq năm 1991 hay Nam Tư năm 1999.

Tác động chính của các phần tử nổi dậy đối với chiến lược lực lượng thông thường được thể hiện ở việc khai thác hai mặt bạo lực vốn có của các hoạt động quân sự. Quân đội thông thường phải đối mặt với sự tiêu hao chính trị cho mỗi hành động họ thực hiện. Lực lượng nổi dậy có thể gây tổn hại và tạo ra hỗn loạn (khiến quân đội thông thường bị mất niềm tin và lòng tự trọng); hoặc họ có thể đẩy các phần tử thông thường vào một cuộc tấn công khiến tình hình dân sự càng trở nên trầm trọng hơn.

Các quân đội lớn ngày nay phần lớn được thành lập để chiến đấu với “cuộc chiến cuối cùng” (cuộc chiến trước đó) và do đó có các đội hình bộ binh bọc thép khổng lồ và được cấu hình thông thường được hỗ trợ bởi các lực lượng không quân và hải quân được thiết kế để hỗ trợ hoặc chuẩn bị cho những lực lượng này. Nhiều nơi ngày nay được triển khai để chống lại các đối thủ theo phong cách du kích, nơi sức mạnh của họ không thể được sử dụng để phát huy tác dụng. Sự hình thành hàng loạt của chiến tranh công nghiệp thường được coi là kém hiệu quả hơn nhiều so với các lực lượng độc đáo mà quân đội hiện đại cũng có thể sở hữu. Những đối thủ mới hoạt động ở cấp độ địa phương, trong khi các lực lượng vũ trang công nghiệp hoạt động ở cấp “chiến trường” cao hơn nhiều. Hệ thống thần kinh của những đối thủ mới này phần lớn mang tính chính trị hơn là hệ thống phân cấp quân sự và thích nghi với cộng đồng ủng hộ địa phương đang che giấu họ. Trung tâm cung cấp ý tưởng chính trị và logic định hướng, có lẽ với sự chỉ đạo tổng thể và một số nguồn tài trợ. Các nhóm địa phương quyết định kế hoạch của riêng họ, tự huy động phần lớn nguồn tài trợ của mình và có thể ít nhiều phù hợp với mục tiêu của trung tâm. Sự đánh bại của lực lượng du kích (khi bị lộ) không vô hiệu hóa loại hình tổ chức này, nhiều chiến lược tấn công hiện đại sẽ có xu hướng gia tăng sức mạnh của nhóm mà chúng định làm suy yếu. Một chiến lược mới mang tính chính trị hơn có lẽ phù hợp hơn ở đây – với sự hỗ trợ về mặt quân sự. Chiến lược như vậy đã được minh họa trong cuộc chiến chống lại IRA, mặc dù việc áp dụng và luật hóa vẫn chưa rõ ràng.

Chiến tranh mạng (netwar)

Điểm chính trong chiến tranh bất đối xứng là bản chất của các tổ chức bán quân sự như Al-Qaeda có liên quan đến các hoạt động quân sự du kích nhưng không phải các tổ chức truyền thống với cơ quan trung ương xác định chiến lược quân sự và chính trị của họ. Các tổ chức như Al-Qaeda có thể tồn tại như một mạng lưới các nhóm thưa thớt, thiếu sự phối hợp tập trung, khiến chúng khó đối đầu hơn nếu áp dụng các phương pháp tiếp cận chiến lược tiêu chuẩn. Lĩnh vực tư duy chiến lược mới này được giải quyết bằng cái mà ngày nay được định nghĩa là netwar./.

Xem thêm:
LỊCH SỬ QUÂN SỰ
TRIẾT HỌC QUÂN SỰ
KHOA HỌC QUÂN SỰ
HỌC THUYẾT QUÂN SỰ
LÝ THUYẾT QUÂN SỰ
CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ
CHIẾN THUẬT QUÂN SỰ
CẤP CHIẾN DỊCH CỦA CHIẾN TRANH

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *