TÊN LỬA CỦA NGA VÀ LIÊN XÔ

Tên lửa không đối không
Kaliningrad K-5; Vympel K-13; Kaliningrad K-8; Raduga K-9; Bisnovat R-4; Bisnovat R-40; Vympel R-23; Molniya R-60; Vympel R-33; Vympel R-27; Vympel R-73; Vympel R-77; Vympel R-37; K-74M2 (R-73M); K-77M (R-77M); Novator KS-172

Tên lửa không đối đất
10Kh 14Kh 18Kh RV-1; Raduga KS-1 Komet; Raduga K-10S; Raduga Kh-20; Raduga Kh-22; Raduga KSR-2; Raduga KSR-5; Kh-23; 9K114 Shturm; Kh-28; Kh-25; Kh-58; Kh-25; Kh-59; Kh-29; Raduga Kh-55; Raduga Kh-15; Kh-31; Kh-80; Kh-35; Kh-90; Kh-59 Kh-59MK2S; Kh-22; Kh-32; Kh-38 Kh-38/36 Kh-36; Kh-45; Kh-50; Kh-BD; Kh-41; Kh-61; 3M-54 Klub Club-A; Hermes A ATS; Iz305 LMUR; Kh-74; Kh-47M2 Kinzhal (Kh-76); BrahMos AL; 3M22 Zircon (Kh-72) ASM; BrahMos-II.

Tên lửa chống tăng
3M6 Shmel; 3M11 Falanga; 9K11 Malyutka; 9K111 Fagot; 9M113 Konkurs; 9K114 Shturm; 9K115 Metis; 9K112 Kobra; 9M120 Ataka-V; 9M117 Bastion; 9M119 Svir; 9K118 Sheksna; 9K115-2 Metis-M; 9M133 Kornet; 9M123 Khrizantema; 9K121 Vikhr; ‘Avtonomya’ IR FF; Hermes A/M/K ATS; Iz305 LMUR

Tên lửa đất đối không
Phóng từ đất liền
S-25 Berkut; S-75 Dvina; S-125 Neva/Pechora; 2K11 Krug; S-200 Angara/Vega/Dubna; 2K12 Kub; Strela 2; 9K33 Osa; 9K31 Strela-1; S-300; Buk; 9K35 Strela-10; 9K34 Strela-3; Tor; 9K38 Igla; 9K22 Tunguska; S-400; S-500; Pantsir-S1; S-300VM; 9K333 Verba; 42S6 Morfey; S-350E Vityaz 50R6; 9M337 Sosna-R

Phóng từ biển
S-125 Neva/Pechora; S-75 Dvina; S-75 Dvina M-3; M-11 Shtorm; 9K33 Osa; 2K11 Krug M-31; Strela 2; S-300; Buk; 9K34 Strela-3; Tor; 9K38 Igla; 9K22 Tunguska; Pantsir-M; 9K96 Redut; Palash/Palma

Chống tên lửa đạn đạo
ABM-1 Galosh; A-135/53T6 Gazelle; S-500; A-235

Tên lửa đất đối đất
Phóng từ đất liền
R-1/Scud (R-11 Zemlya/R-17 Elbrus); R-2; R-5 Pobeda; R-12 Dvina; R-13; R-14 Chusovaya; R-7 Semyorka; R-16; R-9 Desna; R-26; R-36; UR-200; UR-100; TR-1 Temp; RT-1; RT-2; RT-15; RT-20P; RT-21 Temp 2S; MR-UR-100 Sotka; R-36; UR-100N; RSD-10 Pioneer; OTR-21 Tochka; TR-1 Temp; OTR-23 Oka; RT-23 Molodets; RT-2PM Topol; 9K720 Iskander; RT-2PM2 Topol-M; RS-24 Yars; RS-28 Sarmat; RS-26 Rubezh; BZhRK Barguzin; Avangard; 9M730 Burevestnik

Phóng từ biển
14KhK1 15Kh 17Kh; KSShch; P-15 Termit; P-5 Pyatyorka; R-13; R-21; RT-1; RT-2; R-15; R-27 Zyb; P-70 Ametist; R-29 Vysota; P-120 Malakhit; P-500 Bazalt; Metel; RPK-2 Viyuga; RPK-6 Vodopad/RPK-7 Veter; R-16; P-700 Granit; R-39 Rif; RK-55; Raduga Kh-55; P-270 Moskit; R-29RM Shtil; R-29RMU Sineva; R-29RMU2 Layner; Kh-80; Kh-35; P-800 Oniks; 3M-54 Klub; R-39M; RPK-9 Medvedka; RSM-56 Bulava; 3M22 Zircon; 3M-51 Alfa (P-900 Alfa); BrahMos; BrahMos-II; Status-6

Khác
10KhN; P-5 Pyatyorka Redut; Raduga KS-1 Komet KSShch AS/KS-1; Kh-35 Bal; KS 9M728; KB 9M729; 3M-54 Klub N/M 3M14/54; P-800 Oniks/K-300P Bastion-P Bastion P/S; P-270 Moskit 3M-80MV; Hermes M ATS; Hermes K ATS.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *