TÀU KHU TRỤC LỚP Kildin, PROJECT 56EM

Tổng quan:
– Nhà điều hành: Hải quân Liên Xô
– Lớp trước: Kotlin (Project 56)
– Lớp sau: Kanin (Project 57A)
– Lịch sử xây dựng: 1953-1958
– Trong biên chế: 1958-1991
– Kế hoạch: 5
– Hoàn thành: 4 (tất cả đã loại biên)
– Đã hủy kế hoạch: 1
Kiểu loại: tàu khu trục tên lửa dẫn đường
– Lượng giãn nước: 2.662 tấn (tiêu chuẩn); 3.230 tấn (đầy tải)
– Chiều dài: 126,1 m
– Độ rộng: 12,7 m
– Mớn nước: 4,2 m
– Động lực đẩy: 2 × tuabin hơi hướng trục, 4 nồi hơi, công suất 72.000 mã lực (54.000 kW)
– Tốc độ: 38 hl/g (70 km/giờ)
– Quân số: 273
– Khí tài:
+ radar: Fut -N (tìm kiếm trên không), Ryf (bề mặt)
+ sonar: Pegas
– Vũ khí:
Thiết kế
+ 1 bệ phóng tên lửa chống hạm SS-N-1 (8 tên lửa tái nạp)
+ 16 × 57 mm (4×4)
+ 4 x ống phóng ngư lôi 533 mm (2×2)
+ 2 × RBU-2500 với 128 RGB-25
+ 2 × bệ phóng súng cối 12 ống RPK-8 Zapad/ RBU-6000
Hiện đại hóa
+ 4 x bệ phóng tên lửa chống hạm SS-N-2
+ 4 × 76 mm (2 tháp pháo đôi)
+ 16 × 57 mm (4×4)
+ 4 x ống phóng ngư lôi 533 mm (2×2)
+ 2 × RBU-2500 với 128 RGB-25
+ 2 × bệ phóng súng cối 12 ống RPK-8 Zapad/ RBU-6000.

Kildin là một loạt tàu khu trục được Hải quân Liên Xô chế tạo vào những năm 1950. Chúng là phiên bản trang bị tên lửa của tàu khu trục lớp Kotlin, và lớp này được đặt tên theo Đảo Kildin. 4 tàu được chế tạo xung quanh tên lửa chống hạm KSShch (КСЩ, SS-N-1). Khi loại tên lửa này trở nên lỗi thời vào những năm 1960, 3 con tàu đã được hiện đại hóa vào năm 1972-1977. Tất cả các tàu đã ngừng hoạt động vào cuối những năm 1980 đầu những năm 1990. Tên gọi của Liên Xô là Project 56EM cho nguyên mẫu (Bedovy), Project 56M cho loạt ba tàu, và Project 56U cho các tàu hiện đại hóa.

Thân tàu và máy móc lớp Kotlin được giữ lại, một bệ phóng SSM đường ray được trang bị ở đuôi tàu và khẩu pháo 130 mm phía trước được thay thế bằng hai khẩu pháo phòng không 57 mm bốn nòng (45 mm ở Bedovy). Các ống phóng ngư lôi được thay thế bằng các ống 533 mm đôi nằm trên dầm. Sau khi tên lửa SS-N-1 bị tuyên bố là lỗi thời, Liên Xô đã thay thế những tên lửa này bằng hai tháp pháo 76mm phía sau và bốn bệ phóng tên lửa SS-N-2.

Tàu trong lớp
– Bedovy (Бедовый), biên chế 1958, tháo dỡ 1989.
– Neulovimy (Неуловимый), biên chế 1958, tháo dỡ 1990.
– Prozorlivy (Прозорливый), biên chế 1958, tháo dỡ 1991.
– Neuderzhimy (Неудержимый), biên chế 1958, tháo dỡ 1985.
– Neukrotimy (Неукротимый) – bị hủy bỏ trước khi bắt đầu xây dựng./.

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *